27 Nisan 2017 14:52

ZARRAB VE GÜNDEŞ’E BÜYÜK ŞOK

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önce, Amerika’da tutuklu bulunduğu için sorgusu yapılamadığından dosyası ayrılan Reza Zarrab’ın yargılandığı davaya bakıldı. Duruşmaya Reza Zarrab’ın Avukatı Tuğçe Yanarkol ve şikayetçi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Avukatı Kevser Erman katıldılar.

Duruşmada, Reza Zarrab adına kayıtlı taşınmazın eski sahiplerinden Fatma Sema Küçüksöz tanık olarak dinlendi. Taşınmazı Reza Zarrab’a devreden kişiye kendisinin devrettiğini söyleyen tanık Küçüksöz, “Ben yalıyı aldığımda harabe vaziyetteydi” dedi.

TANIK: BASINDAN GÖRDÜĞÜM RESİMLERDE YALININ YÜKSELTİLMİŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM

Bu nedenle bir mimarla anlaştığını söyleyen Küçüksöz, “Tüm projeleri aslına uygun olarak hazırlandı, anıtlar bölge müdürlüğünden gerekli izinler alındı ve izin doğrultusunda harabe yapı yıkılarak aslına uygun şekilde baştan yapılmaya başlandı. Boğaziçi imar kurumundan da iznimiz vardı. O zaman komşu parsel yine hemen hemen bana bitişik şekildeydi. Sol tarafımda kalan ve o dönem Yahya beye ait olan yerle aramda yaklaşık 1.5-2 metre boşluk vardı, asansör yoktu. Ancak bizim projemizde benim rahatsızlığım nedeniyle bir asansör boşluğu vardı, ancak biz zaten taşınmazı tamamlayamadan satmak zorunda kaldık, çünkü devamına sağlığım elvermedi. Sadece duvarları çıkılmış vaziyette, sıvası dahi yapılmadan devretmiştim. Benden sonra yapılan işlemleri ise bilmiyorum. Bahsettiğim 3 yalı hemen hemen aynı yükseklikteydi, sadece denize doğru sağ tarafımda kalan yalı çok az miktarda benim yalımdan yüksekti, sonradan basında gördüğü resimlerden yalının diğerlerine göre yükseltilmiş olduğunu gördüm” dedi.

Amerika’da tutuklu bulunduğu için sorgusu yapılamadığından bir önceki celse dosyası, diğer sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayrılan Reza Zarrab ’ın, istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıların yanıtının beklenmesine karar verildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Hemen ardından Ebru Gündeş ve tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir’in yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Duruşmaya, şikayetçi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Avukatı Kevser Erman ile sanık Hakkı Süha Gökdemir’in Avukatı Tuğçe Yanarkol katıldı. Hakim Şeyda Kibar Yıldırım, dava dosyasına, davaya konu yalılarda yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunun geldiğini söyledi. Duruşma, tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanlarının alınması için ertelendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE YALILARDAKİ HERŞEY İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Davaya konu yalılarda 2 Mart 2017 tarihinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna göre yalılardaki tadilatlar izinsiz olarak yapılmış. Raporda, İstanbul boğazının özgün bir mimari ve tarihi kimliğe sahip olmasında dolayı Boğaziçi Kanunu ile koruma altına alındığı belirtilerek, “Boğaziçinde bulunan tesçilli ahşap yalıların restorasyonu bu kanuna göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurullarınca incelenip onaylanacak restorasyon projelerine göre yapılmaktadır. Şüpheli Ebru Gündeş ve Reza Zarrab bu kurula uymayıp sadece küçük onarımlar (boya, badana, çatı aktarımı gibi) için geçerli olabilecek eski tarihli bir rapora istinaden Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce verilmiş basit onarım izniyle, yalılar arasında asansör yapılmış, binalar izinsiz olarak birleştirilmiş, zemin kat denize bakan kısımda pencere oranları değiştirilmiş, açılır kanat pvc pencereer konulmuş, binanın döşeme kotları değiştirilerek kat adedi arttırılmış, binanın gabanisi yükseltilmiş, 2. kattaki balkon kapatılarak iç mekana dahil edilmiş, binanın özgün cephe mimarisi değiştirilmiş tamamen yeni bir yapı yaratılmış” denildi. 

RAPORDA İZİNSİZ YAPILAN TADİLATLARIN YIKILMASI ÖNERİLDİ

Davaya konu yapıların onaylı projelerine uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilen bilirkişi raporunda, şüpheliler Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hakkı Süha Gökdemir’in Boğaziçi Kanunu’na aykırı hareket ettikleri, bu kanunun ilgili maddeleri kapsamında haklarında işlem yapılması gerektiği belirtilerek, “Yapının alınmış eski yapı ruhsatı, ekleri ve imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması” gerektiği görüşüne yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011’de satın alarak, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Zarrab üzerine kaydettirdi. Sarraf,tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı gerçekleştiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Reza Zarrab ile eşi Ebru Gündeş’in Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, şüpheliler Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş Zarrab ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir’in “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki celsesinde, Amerika’da tutuklu bulunduğu için sorgusu alınamayan Reza Zarrab’ın dosyası ayrılmıştı, Zarrab, Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir’den ayrı yargılanmaya başlanmıştı.