11 Ağustos 2021 12:32

Yasin Özçil – Beykoz’u işgalden kurtaralım

Yasin Özçil – Beykoz’u işgalden kurtaralım

Yasin Özçil – Beykoz’u işgalden kurtaralım

Beykoz homojen yapısı ve Anadolu’nun farklı köşelerinden İstanbul’a göç ederek Beykoz’a yerleşen ancak benliklerini kaybetmeyen halkının mütevazı yapısı ile eşsiz bir yerleşkedir. Tarihi bakiyemizin yanında inşa ettiğimiz Beykozlu kimliği, bir bayrak gibi taşıdığımız Beykoz spor arması gibi değerler ve sarı-siyah renk bizleri bir arada tutan bir bağdır. Etnik kimliklerin üzerinde bir üst kimlik inşa ettiğimiz içinde toplumsal barışın en üst seviyede sağlandığı ilçe olarak, İstanbul’un huzur bahçesiyiz.

 

Tüm güzel özelliklerimizin yanında bir de saf bir tarafımız var, oldukça misafirperveriz. Beykoz’umuz sistematik olarak 10 yıldır çeşitli mülteci grupların istilasına uğruyor ve biz bu görünmez işgale karşı sessiz kalıyoruz. Yenimahalle’de başlayan Afgan istilası, henüz Taliban Afganistan coğrafyasında ilerlemeden başlamıştı. Anadolu Hisarı duraklarında ucuz işçi olarak sırada bekleyen Afganların sabah, nasıl disiplinsiz bir güruh oluşturdukları tüm hisar ahalisi tarafından bilinir. Afgan istilacıların kendi aralarında bile heterojen bir yapıda olması Şii/Sunni ayrımlarının oldukça derin olması birbirleri için bile bir tehdit ayrıca Suriye meselesi ile de oldukça iltisaklı (Suriye iç savaşı sırasında Fatimmiyyun adlı İran destekli milis Afgan güçler Türk silahlı kuvvetlerine kurşun sıkmaktan geri kalmamıştır.) Bu kadar ile kalmayarak Afganların kriminal olaylara karışmaları da cabası, Beykozluların can güvenliği tehdit altındadır.

 

Murat Aydın beyin Zeytinburnu Belediye Başkanlığı sırasında bir esnaf ile olan konuşmasını hatırlayalım. Onlar sizlerin muhacir kardeşleriniz siz “ensar” olun demişlerdi. Şimdi sizlere soruyorum kadınlarını çocuklarını Afganistan’da Taliban’a bırakanlar, burada ensar olabilirler mi? Eğitim seviyesi düşük, yetişkin erkek olan bu kadar istilacı sizin kadınlarınıza, kızlarınıza tasallut etmezler mi? Zaten ekmeğin aslanın ağzında olduğu Beykoz’umuzun insanının hakkını gasp eden bunlar değil mi? Kendi ülkesinde insanlıktan nasibini almamışlar burada çoğunluk elde ettiklerinde bizleri de ezmezler mi ?

 

Bizden önceki jenerasyon 6-7 Eylül olayları ile sınandı. Biz Beykoz’da bir Kristal Gecesi yaşansın istemiyoruz. Ancak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ve Ayyıldız Hareketi Genelbaşkanı Sayın Ümit Özdağ’ın verdiği sese ses katarak Beykoz’da ve dahi tüm İstanbul’da yabancı uyrukluların faturalarına zam yapılması, ev kiralama şartlarının ağırlaştırılması ve işe alımlarda önceliklerin her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmesi elzemdir. Asgari ücret altına işçi çalıştıran kurumların ağır cezalar altında ezilmesi ve bu istilanın son bulması artık bir Milli Güvenlik Meselesidir.

 

Beykozlu hemşerilerim, eğer bugünden bu istilaya dur demez isek; 10 yıl sonra Beykoz’da Beykozlu kalmayacak. Horonlarımız, halaylarımız yerini başka ezgilere bırakacak, çocuklarımız gelinlik kızlarımız sokakta rahat ve huzurlu olmayacak. Beykoz uyuşturucu, mülteci istilası ve imardan kaynaklı müteahhit sömürüsü tehditleri uzun zamandır hissetmektedir.

Beykoz’u işgalden kurtaralım.