25 Eylül 2021 22:06

Tokatköy dönüşümünde neler oluyor?

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı Tokatköy dönüşümüyle ilgili açıklama yaptı.

Tokatköy dönüşümünde neler oluyor?

Tokatköy rezerv alnı basın açıklaması;

Değerli Beykozlu  hemşerilerimiz;Basın mensuplarımız öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Yapacağımız basın açıklamasının konusu kentsel dönüşüm hususunda olacak

Muhterem kardeşlerim depremin her zaman kendini hatırlattığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Saadet Partisi olarak binalarımızın depreme dayanıklı hale gelmesi, mahalle kültürünün bozulmadığı, komşulukların devam ettiği ve vatandaşlarımızın haklarının korunduğu adil bir kentsel dönüşümden yanayız.

Süreç nasıl gelişti?

2021 temmuz ayında sayın çevre ve şehircilik bakanı Murat KURUM Bey’in Beykoz basınına verdiği demeçte dönüşümün AĞUTOS  ayında başlayacağını duyurmasından dolayı yapıcı muhalefet anlayışı içerisinde bu konu hakkında çalışma gerçekleştirdik. dönüşümle ilgili mevzuat analizi ayrıca yapılan plan notlarını inceledik. Diğer taraftan Rezerv alan ilan edilen Tokatköy ayazma bölgesinde Beykoz ilçe başkanlığı olarak vatandaşlarımızla, Muhtarımızla, Mahallede buluna Sivil toplum örgüt temsilcileriyle  istişareler yaptık ve sorunlarını dinleyerek durum tespitinde bulunduk. yapmış olduğumuz çalışmalarda dönüşüm için vatandaşlarımıza yeterli derecede bilgilendirilme yapılmadığını görmüş, İstanbul’umuzun diğer ilçelerindeki yaşanan olumsuzlukların Beykoz’umuzda da yaşanmaması için Elde edilen veriler doğrultusunda Saadet partimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerini ön çözüm önerilerimizi ilgili kurum olan Beykoz belediyesine sunmak üzere rapor hazırladık.

Görüş ve önerilerimizi Halkımıza yansıtmamız içinde bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca broşürler hazırlayarak, sosyal medya platformlarımızla siz değerli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

Muhterem Beykozlular. Dönüşüm sürecinin başlamasını kısaca sizlere anlatmaya çalışacağız.

Beykoz Belediyesinin 487 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz ile alakalı 26.06.2019 tarih ve E.453760 sayılı yazısı ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesi talep edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.10.2019 tarih ve 246456 sayılı oluru ile 487 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz “Rezerv Yapı Alanı” olarak onaylanmıştır. 28.10.2019 tarih ve 251271 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile Tokatköy Mahallesi 487 Ada, 3 Parsel üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş arasında imzalanan protokol hükümlerine istinaden Bakanlık ve Beykoz Belediyesi ortak çalışma yürütmektedir.

Proje Alanı : 82.792,00 (BEYKOZ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2019)

Önemli bir nokta     

“Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen, Tokatköy Mahallesi 487 ada 3 parselin bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği ve Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Teklif imar planı sınırları, Meri Nazım İmar Planı ve onay aşamasında olan Uygulama İmar Planı ile uyumlu olması için, etrafındaki bazı yolları da içerecek şekilde, kısmen Rezerv Yapı Alanı sınırının yakın çevresini de kapsamaktadır. Planlama alanındaki mevcut nüfus 1715 kişidir. Planlama alanı 9,1 ha. büyüklüğünde olup, planlama nüfusu 2950 kişidir. Plan nüfus hesaplaması toplam inşaat alanı üzerinden yapılmıştır.

Rezerv alan tanımı şöyle aktarılıyor. 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar  çerçevesinde kullanılmak üzere;

Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve işyerleri gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.

Kamuoyu araştırması

Sorumlu ve yapıcı siyasetin adresi olan Milli Görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi olarak ilçe başkanlığı olarak , 2021 Ağustos ayında Tokatköy’de çalışmalarımız esnasında bazı sorularımıza verilen cevaplar.

Yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz?

Bu soruya %91.9’ u hayır yeterince bilgilendirilmedim, %8.1’i de bilgilendirildiğini ifade ediyor. Buna mukabil Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM beyin Temmuz 2021’de (1) Beykoz basınına yapmış olduğu açıklamada Ağustos ayında dönüşüm için start verileceğini ifade etmiştir. Ayrıca dönüşüm ofisi kurulmuş, vatandaş sorularına karşı verilen bilgi sadece arsa büyüklükleri ve müştemilatlar la ilgili verileri topladıklarını ve başkaca bilgilendirme yapamayacaklarını belirttikleri söylenmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu dönüşümdeki konumlarının ne olacağının muğlâk olduğu, somut bir bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıkmıştır.

Herhangi bir yazılı sözleşme yaptınız mı?

Bu soru karşısında ise 100 haneden herhangi birinin yazılı bir sözleşme yapmadığı ortaya çıkmıştır. Dönüşüm yapılacak bölgede vatandaşların hiçbir şekilde hangi haklara sahip olacaklarına dair bilgilendirme ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadığı, Sayın Bakanın açıklaması; planlama dahil dönüşüm için bütün hazırlıkların tamamlandığı bir projeden vatandaşlarımızın haklarının ne olacağı bu projenin içeriğinden habersiz olması bizi dehşete düşürmüştür şu husus hiçbir zaman unutulmasın buralarda yaşayanlar insan ve Barınma hakkı kutsaldır.

dolayısıyla proje uygulayıcı kurumların “ŞEFFAF” bir uygulama yapmadıkları ortaya çıkmıştır.

Hemşerilerimize tavsiye

Tokatköy Beykoz’umuzun şirin mahallesi olan paha biçilmez değere sahip bir bölgesidir ve böylesine değerli bir noktada sizlerin de yaşama hakkı vardır. Çünkü Sizler, babalarınız veya dedeleriniz bu yerleri belki de üç kez satın aldınız, bu yerlerde mahalle kurdunuz nesil yetiştirdiniz.

Burada bir mahalle kültürü gelişti ve vazgeçilmez komşuluklarınız oluştu. Bundan dolayı gerek 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanununun ek maddelerine, gerekse de 2981 sayılı kanunun muhtelif maddelerine göre hak sahibisiniz.

Bahsettiğimiz kanun maddelerine göre imar ıslah planları yapılmalı ve sizlerin müstakil tapularınız verilmeliydi ama maalesef bu güne kadar ki yönetimler bu çalışmayı yapmadılar. Gelinen noktada şimdilik planı durdurdukları görülüyor ancak iptal olmadı. Resmi bir açıklama da yapılmadığı için bu durum projenin devam ettiğini gösteriyor.

Ne yapabilirsiniz?

1.Tüm komşular birlikte hareket edilebilir,

2.Dernek kurulabilir,

3.Konu hakkında çok iyi bilgi sahibi olabilirsiniz. ( Saadet Partisi olarak bilgilendirme yapabiliriz)

4.İlgili kurum ve kuruluşlarla hakkınızı aldığınız somutlaştırılmış yazılı sözleşme yapabilirsiniz.

Çözüm önerisi   

Sonuç olarak vatandaşla yapmış olduğumuz istişareler ve bölge için yapılan planlama analizlerinin sonucunda ortaya çıkan durum değiştirilmez ise İstanbul’un diğer ilçelerindeki dönüşüm bölgelerinde yaşanan sıkıntıların Beykoz’da da yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak bu sıkıntıların yaşanmaması adına çözüm önerilerimizi sıralıyoruz;

  • Vatandaşlarımızın bu güne kadar elde etmiş oldukları haklar karşılığında gerek Beykoz Belediyesinin mülkiyetinde olan, gerekse tapu tahsis belgesi olanların tapularının ivedilikle verilmesi, ayrıca 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanununun geçici maddelerinde ifade edildiği gibi, imar ıslah planları yapılarak vatandaşların binalarının o ölçülerde kat irtifakının verilmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede mülkiyet sahibi olan vatandaşlarımız burada oluşan ranta sahip olacaktır.
  • Koruma amaçlı yapılan plan kararlarında almış olduğumuz bilgiler şu şekildedir; planlama alanındaki mevcut nüfus 1715 kişidir. Planlama alanı 9,1 ha. büyüklüğünde olup, planlama nüfusu 2950 kişidir. Plan nüfus hesaplaması toplam inşaat alanı üzerinden yapılmıştır. Planlama alanında kişi başı inşaat alanı miktarı, onay aşamasındaki çevre plan kararları dikkate alınarak 35 m2 olarak belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada ortalama nüfus artışının %65’lerde olduğunu görmekteyiz. Bu durum karşısında Beykoz Belediyesine alanda yaşayan maliklerden hiçbir bedel almadan bire bir haklarını vererek yapı masraflarını yapılan imar artışından elde ederek sağlamasının gerekliliğine vurgu yapıyoruz.
  • Siteleşmiş ultra lüks ve ranta dayalı yapılar değil, depreme dayanıklı mahalle kültürünün kaybolmadığı vatandaşlarımızın menfaatinin önceleyerek yaşam alanların yapılmasını öneriyoruz.
  • Dönüşüm alanına herhangi bir müdahale yapılmadan yukarıda saydığımız maddeleri ve vatandaş yararına olacak tüm hakları yazılı bir taahhütle imza altına alarak, vatandaşın haklarının korunmasının önemine binaen resmi sözleşmeler yapılmasını gerekli görüyoruz.

Muammer KOÇ 

Saadet Partisi Beykoz ilçe başkanı