17 Mart 2018 13:14

Taşeron İşçiler Sınava Tabi Tutuluyor

Beykoz Belediyesi’nde çalışan ve mahalli idare şirketine işçi statüsünde geçmek için başvuruda bulunarak sınava girmeye hak kazanan 795 taşeron personeli ilgilendiren sınavlar başladı.

Beykoz Belediyesi’nde çalışan ve mahalli idare şirketine işçi statüsünde geçmek için başvuruda bulunarak sınava girmeye hak kazanan 795 taşeron personeli ilgilendiren sınavlar başladı. 

 

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından 375 Sayılı KHK’nın 24. Maddesi uyarınca oluşturulan sınav komisyonu, belediye şirketine geçecek taşeron personeli uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutuyor.   

Sınav komisyonunda 4 Belediye ve 1 Valilik makamını temsilen toplam 5 kişi bulunuyor. Komisyon, personele görev tanımları ve belediyede yaptıkları işlerle ilgili meslek soruları yöneltiyor.

Taşeron personelin kadroya geçiş adımlarından biri olan sınav kapsamında ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçileri sınava alındı. 

Sınavda işçilere eğitim düzeylerine göre sorular soruluyor. 15 Mart 2018 Perşembe günü başlayan sınavlar 21 Mart 2018 Çarşamba günü sona erecek.

Sınavda başarılı olanlar Beykoz Belediyesi’nin resmi web sitesinde ilan edilecek.