14 Mayıs 2020 01:39

Sema Şahan Meydan – Devlet-i ebed-müddet!

Sema Şahan Meydan – Devlet-i ebed-müddet!

Sema Şahan Meydan – Devlet-i ebed-müddet!
Ey oğul;
Bir gün devletin tüm kademeleri zapt edilmiş meclisi bombalanmış meydanlarda insanlar tanklarla ezilmiş olabilir.
Hatta ve hatta emniyet binaları kurşunlanmış, Genel Kurmay başkanı esir alınmış köprülere tanklar yürümüş olabilir.
Bu ahval içinde telefonlarına ulaşılamayan ne kadar bürokrat milletvekili vs varsa ihanet gerçekleşmeyince ahkam kesiyor olabilir.
Devletin başına suikast timi gönderilmiş ülke kaosa sürüklenmiş olabilir.
Sen devletini savun milletinin yanında ol.
MEYDANLARDA RESİM ÇEKTİRİP İKBAL KOVALAYANLARDAN OLMA!
Helal etmem hakkımı!
Emir almadan ferman beklemeden vatanını koru,canını siper et.
Ecdadın sana bıraktığı namusunu çiğnetme!
OLURDA HAKSIZLIĞA UĞRARSAN VATAN SAĞOLSUN DE!
Unutma her sevginin bedeli vardır ve en güzel çile sevgili uğrunadır.
“Önce Devletim ve Milletim şuurunu bize nakşeden koca yürekli adam iyi ki varsın.”
Ay Gökte Kaldıkça,
Ulu Kocaların,Ak Sakalların Duası
Türk Milletinin üstüne olsun.
Hoca Ahmet Yesevi’nin duası ile dualansın Devletim,
Sultan Alparslan’nın şanı ile şanlansın!
Ahi Evran’ın düsturu ile düsturlansın!
Kürşat’ın Çerileri gibi Yiğitlensin Erenlerim.
Devlet-i Ebed-Müddet olsun.
Allah Türk’e Yâr olsun!