• Mücahit Ak – Yiyin beyler yiyin!

 • 5 Eylül 2019 14:12

  Sataloğlu’ndan Meclis’te “Bütçe Eleştirisi”

  CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediye Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında, Beykoz Belediyesi’nin ilk altı ayda yaptığı harcamalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediye Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında, Beykoz Belediyesi’nin ilk altı ayda yaptığı harcamalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.  ​​​Sataloğlu yaptığı konuşmada;

  “5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 30. maddesinde genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını ve ikinci altı aylık beklentiler ve hedeflerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Açıkladığınız bu verilere göre ilk 6 ayda harcanan tutar yani gider 206 milyon 68 bin lira. Gelir ise 185 milyon 554 bin lira olarak kayıtlara geçti. Aradaki fark 20 milyon 514 bin liradır. Geçen yılın ilk altı ayına göre kıyasla giderlerdeki artış oranı % 28.33’dür. Giderlerdeki artışa rağmen geçen yılla kıyaslandığında Beykoz’da değişen bir şey yok…

  Bu yılın ilk yarısında hizmet sunma noktasında hafızalarda kalan sadece, karpuz festivali var… su festivali var ve Sayın Başkan sizin bisikletli fotoğraflarınız var… Beykoz Belediyesi yönetimi ilk altı ayda 206 milyon harcadı… Basın toplantısında, belediyenin yerel vergi gelirlerinin düşüklüğünden yakınıyor Sayın Başkan. …Sonuna kadar haklı… …katılıyorum …kesinlikle doğru bir tespit… Beykoz’da gelişmişliğin sağlanamamasının sonucu olan yerel vergi gelirlerinin düşüklüğü gelecek yıllar için tehlike sinyalleri veriyor. Çünkü yerel vergi gelirlerinin istenen düzeyde arttırılamaması idareyi Hazineye bağımlı hale getirecek ve aşırı şekilde borçlanma yoluna gitmelerine yol açacaktır.. Hızla artan borç stoku faiz giderlerinin de artmasına neden olacak, finansman açığı yerel hizmetlerde aksamalara yol açacaktır. Bütün bunlar kaynakların elde edilmesi ve kullanımında disiplin ve denetimin gerekliliğini bir kez daha göstermektedir. Beykoz’un geleceği için önemlidir bir husustur.

  Beykoz Belediyesi yerel vergi gelirleri ile neredeyse çöplerini toplayacak durumda değil… Peki bunca süre iktidarda olan kimdi? AK Parti iktidarda değil miydi? Siz yönetimi hangi partiden aldınız? Beykoz’un bu durumda olmasının sorumlusu Ak Parti yönetimleridir… Beykoz Belediyesinde bir ilki gerçekleştirerek İlk altı ayı 20 milyon zararla kapattınız.

  Senenin birinci yarısında yapılan harcamalardan bazılarını sizlere paylaşmak istiyorum: – Kiralama için ödenen tutar 8 milyon 53 bin lira, taşıt kirası için ortalama aylık ödenen tutar 1 milyon 342 bin lira, – 55 adet parkın bakım onarımı için ödenen tutar 3 milyon 353 bin lira. Yani bir park için ödediğinizi iddia ettiğiniz bakım onarım tutarı ortalama 558 bin 905 lira… – Halı saha, soyunma odaları, wc, çatı bakım için ödenen tutar 9 milyon 831 bin lira, – Beykoz‘u tanımak için yaptırdığınız araştırma ve analiz çalışması için 270 bin lira, – Strateji belgesi ile yönetim süreci analiz projesi için 289 bin lira, – Temel bisiklet eğitimi ve bisiklet turları için ödediğiniz organizasyonu için 251 bin lira, – İkramlık kutu çikolata için 219 bin lira, – Duvarların resimlendirilmesi için 207 bin lira, – Liste daha da uzar burada şimdilik kesiyorum ama son bir şey var ondan da bahsetmeden edemeyeceğim…

  Geçen temmuz meclisinde de bahsetmiştim kısaca hatırlatayım tekrar, AK Partili Beykoz Belediyesi idaresinin başta kendi arsası diye inşaat sözleşmesi yapıp fakat sonradan kendi yeri olmadığı yargı kararı ile kesinleşen yeri almak için ilgili bakanlığa 50 milyon vermişti… Kavacık’da benzin istasyonunun karşısındaki binadan bahsediyorum. Bu binanın iç mimari, çevre düzenleme uygulama projeleri ve keşif özetinin hazırlanması için yapılan ihalenin tutarı 129 bin lira.. Bu işi yapacak kadrolar Belediye bünyesinde yok mu? Bu belediyemizde yıllardır çalışanları yok saymaktır… Bu şekilde kolay para harcanır mı? Paramız var diye bankadaki paralar bu kadar kolay harcanırsa, Sayın Başkan elbette ki bankadaki mevduat 2 yılda biter… Beykoz’un hiçbir sorunu çözülememişken hazırda duran paranın kolayca harcanmasına göz yummamalıyız…

  Bir de çözülemeyen imar planı konusu var ki, planları yapan AK Parti yönetimi, savunan AK Parti yönetimi planlar iptal olunca planları eleştiren tekrar AK Parti yönetimi… Tam bir komedi… Sayın Başkan, Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Yeni bir başlangıç yapıyoruz, İstanbul ‘da Beykoz’un yıllardır çözüm bulunamayan sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başkanlığında birlikte çözeceğiz. Farklı bir konuda daha var ondan da kısaca bahsetmek istiyorum… Son günlerde yapmış olduğu dikkat çekici faaliyetleri ile Beytaş’tan bahsetmek istiyorum… Beytaş’ın 2018 bilançosundaki verilere göre, geçmiş yıl zararı 19 milyon 369 bin lira idi. Geçmiş dönemlerde Beykoz Belediyesi’nden aktarılan kaynaklar ile bu şirketin iflastan kurtulduğunu hepiniz hatırlarsınız. Bu yıl ise temmuz meclisinde gündeme getirilen ek bütçe talebi içinde diğer teşebbüslere aktarılması planlanan 10 milyon lirada bütçede yerini aldı… Beytaş bu yılda kurban satış yerlerinin kiralama hizmetini sundu… Bu hizmeti sunma noktasında çok şikayetler oldu yerel basına da bu durum yansıdı… Beytaş bu konuda da sınıfta kaldı… Beytaş’ın faaliyetlerine başka bir açıdan bakmak istiyorum. Beytaş’ın kurban satış yerlerinden elde edilen gelirinin, Riva Plajının işletilmesinden elde edilen gelirin ve diğer gelirlerin ne olduğunun Beykoz’lu tarafından bilinmelidir…

  Ayrıca şunu da belirteyim kurban çadırı kiralama ve kurulum hizmeti alımı için ödenen giderin ne olduğu ve bunun ihalesi ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu şirketin gelirinin ne olduğunu bir türlü göremiyoruz. Beykoz Belediyesi’ne ait bilançoyu göremediğimiz gibi… Sayın Başkan’dan Beytaş ile ilgili yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum, Beytaş ile ilgili hesabınıza güveniyorsanız Beykoz kamuoyunu bilgilendirici bir raporun hazırlanıp bu mecliste okunmasını sağlamalısınız… Hatta bu raporun hazırlanması için bir komisyonda kurulmasını öneriyorum. Her birimiz seçimle gelerek buralarda oturan meclis üyeleriyiz. Sorumluluklarımız var Beykoz’a, Beykoz Belediyesi’ne ait şirket ile ilgili atanmış yöneticilerin yapmış oldukları tasarrufları izleyecek durumda olmamalıyız… Bu yapılanların hesabını istemek bizlerin görevidir. Bunun takipçisi olmalıyız…

  Demokrasinin en basit tanımı, siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi… Demek ki seçme var, özgürce seçme var, temsilciler var, seçilmişin seçenin gücünü kendinde toplaması var. Sayın Başkan ve değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, Beytaş ile ilgili başka bir konu daha var belediyemizin karşısındaki Beytaş’ın yıllarca işlettiği bir yer vardı biliyorsunuz… Buranın inşaatı yıllardır devam ediyor… Kıyı sahil şeridimizi dahi değiştirecek bir şekilde yapılan bu inşaatın kimin tarafından yapıldığını, ne zaman ve kime ihale edildiğini bilen var mı ? 4734 sayılı kamu ihale kanununun kapsam başlıklı 2. maddesi uyarınca belediyelerin, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler bu kanun kapsamındadır. Belirtilen nedenler ile belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranış ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun ilgili hükümleri uygulanması gerekmektedir. Şirketin zarara uğratılması halinde, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, kusurlarıyla ihlal ettiği takdirde hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olduklarını siz saygıdeğer meclis üyelerine tekrar hatırlatmak isterim… Sizleri saygı ile selamlıyorum…” sözleri ile Beykoz Belediyesi’nin bütçe yönetimi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.