9 Nisan 2021 17:49

Remzi Kozal – Koca Mimar Sinan

Remzi Kozal – Koca Mimar Sinan

Remzi Kozal – Koca Mimar Sinan

9 Nisan’da ölüm yıldönümü olan Koca Mimar Sinan’ı saygıyla anıyor ve bu vesileyle hakkında birkaç söz söylemek gerektiğini düşünüyorum.
Beykoz kanlıca iskelesi önünde bulunan İskender Paşa Camii ve tarihi Beykoz Hamamı Mimar Sinan eserlerindendir.
 
50 YAŞINDA MİMARBAŞILIĞA GETİRİLDİ…

Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak devri, Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük mimarı, dünya çapında sanatkar Sinan, 1490’da Kayseri Ağırnas köyünde doğmuştur. Sinan, 1512’de devşirme olarak alınıp “acemi oğlanlar” mektebine verilerek, 1521 Belgrat seferinden önce yeniçeri olmuştur. Ordu içinde geçen yetişme çağında bir taraftan İran, Suriye, Irak ve Mısır’ı diğer taraftan Balkanlar, Macaristan ve Güney Avusturya’yı görmüştür. Orduda bir istikamcı olarak çalışan Sinan Mühendis ve Mimar olarak yetişmesini tamamlayıp 1539 yılında mimarbaşılığa getirildiği zaman 50 yaşına gelmişti. Orduyla birlikte gezdiği bölgelerde çeşitli yapıları inceleme fırsatı bulan Sinan, istikamcı olarak ordunun ihtiyacı olan yapıları inşa ederek deneyimini arttırmıştı.

Mimarbaşı olduğu dönemde, bütün İmparatorluk sınırları içerisinde şaşılacak bir süratle çok sayıda eserler meydana getirmiştir. Bunların sayıları 364’ü bulmaktadır. Gittiği yerlerde gördüğü eserleri yakından inceleyen Sinan, bunlardan edindiği fikirleri,Türk Mimarisi içinde eritip olgunlaştırmıştır. İtalya’da Rönesans mimarlarının ideali olan merkezi kubbeli yapı sistemini Mimar Sinan tam bir başarı ile gerçekleştirmiştir.

MİMAR SİNAN’IN İLK ESERLERİ İZNİK, BURSA VE EDİRNE…

Mimar Sinan ilk eserlerinde Osmanlı mimarisinin İznik, Bursa, Edirne geleneğine bağlanarak mekan araştırmalarına başlamıştır. Şam Beylerbeyi Hüsrev Paşa adına Halep’te 1536/37’de yaptığı Hüsreviye Külliyesi, ilk eseri olarak ilgi çeker. Burada tek kubbeli cami fikrini birer bölümü yanlarda taşan beş kubbeli, son cemaat yerinin arka köşelerine sekiz kenarlı kubbelerle küp biçiminde küçük ve alçak birer mekan eklemek süreti ile kanatlı camiler fikri ile birleştirmiştir.

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri, Haseki Hürrem Sultan için yaptığı Haseki Külliyesidir. Cami, medrese , sibyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden ibaret bir sokakla ayrılan iki blok halindedir.
Kendisi tarafından belirtildiği gibi Sinan’ın mimari dehasının gelişmesindeki ana devirler üç büyük abide ile ifadesini bulmaktadır. Bunlar İstanbul’daki Şehzade (çıraklık) ve Süleymaniye (kalfalık), Edirne’de Selimiye (ustalık) camii ve külliyeleridir.