3 Mayıs 2021 11:38

Remzi Kozal – Fetih otağı Anadoluhisarı

Remzi Kozal – Fetih otağı Anadoluhisarı

Remzi Kozal – Fetih otağı Anadoluhisarı

Fetih Otağını Beykoz Anadoluhisarı sırtlarına kuran,
Fatih Sultan Mehmet Han’ı hürmetle anıyoruz…

3 Mayıs, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Gebze- Hünkar Çayırı’nda öldüğü gündür. Çağ açıp çağ kapatan ve İstanbul’u fethederek bizlere bırakan, bir büyük insanı anmak ve gelecek nesillere aktarmak çok çok önemli bir görevdir. Hem anıyor ve hem de bazı konulara dikkat çekmek istiyorum.

Fatih Sultan Mehmet Han, Otağını en son Beykoz-Anadoluhisarı sırtlarında bugün de Otağtepe adıyla anılan yere kurmuştu. Otağtepe İstanbul Boğazı’na son derece hakim bir nokta olarak dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, Anadoluhisarı ve Rumelihisarı’nın kıyısında yer aldığı Boğazın en dar yerinin en stratejik hakim noktasıdır.
Anadoluhisarı ihya edilmelidir…
Yıldırım Beyazıd zamanında inşa edilen Anadoluhisarı’na, ihtiyacı karşılamak için, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bir açık namazgah inşa edilmiş bulunmaktadır. Yine bölgede yer alan mezarlık, İstanbul’daki en eski Müslüman -Türk Mezarlığı olarak bilinmektedir.

Hatırasını yaşatmak için, Otağtepe’ye görkemli bir otağ çadırı kurulması; Anadoluhisarı’nın restore edilerek gelecek kuşakları sağlam bir şekilde aktarılması bugünü yaşayanların bir vefa borcudur. Özelllikle, Goksu Deresi ve yanı başında yer alan tarihi mezarlık çevresiyle birlikte düzenlenmek ihya edilmeyi beklemektedir. Belki, açıkta bulunan namazgahın da şeffaf bir cam sistem ile kapatılarak, 12 ay hizmet verir duruma getirilmesi, doğru bir adım olacaktır.

Türkleşen İstanbul’un ilk semti Fatih-Çarşamba…
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethini takiben, Anadolu’dan bazı Türk ailelerini getirip şehre yerleştirmişti. İstanbul’un, göçle gelen bu ilk Türk yerleşimcileri, Samsun’un Çarşamba ilçesindendi. Bu ilk yerleşimciler, geldikleri yerin adını da İstanbul’a taşıyarak, yerleştirildikleri yere Çarşamba adını verdiler. Böylece, Türkleşen İstanbul’un ilk semti, Fatih-Çarşamba doğmuş oldu.

Samsun-Çarşamba ilçesi, 1360’lı yıllarda bir çarşamba günü yapılan panayır sonrasında, bölgede kurulan yerleşim yeri olarak, bu adı almıştır. Bugün, Çarşamba’da yılın belli bir çarşamba gününde bir panayır yapılmaz; ama, her çarşamba günü Çarşamba’da Çarşamba pazarı kurulur. Fatih-Çarşamba’da da her hafta çarşamba günleri kurulan Çarşamba pazarını herkes bilir. Yıllardır, Beykozlu pazarcıların ekmek kapısı olmuştur .

Çarşamba’nın ardından Karadeniz’in her yerinden çokça insanın İstanbul’a göç edip geldiğini görüyoruz. Göç edip gelen bu insanlar aynı zamanda İstanbul’a kültürlerini de taşımışlardır. İstanbul’un kültür yapısının oluşumunda Çarşamba, Samsun ve de Karadeniz kültürünün ağırlıklı bir şekilde yer almasının nedeni de burada yatmaktadır.

Etiketler: