15 Haziran 2020 13:32

Prof Dr. İsmail Yüksek – Yeni Dünya Düzeninde Eğitim nasıl olmalı?

Hayata gözlerimizi açtığımızda öğrenme başlıyor. Hayatta varolma mücadelesi bize hızla bir şeyleri içgüdüsel olarak öğrenmeye davranışa dönüştürmeye mecbur bırakıyor.

Prof Dr. İsmail Yüksek – Yeni Dünya Düzeninde Eğitim nasıl olmalı?

Paradigma Değişimi

 Bu öğrenme formal bir öğrenme ile karşılaştıracak olursak çok daha doğal ve kalıcı. Okul nefes aldığımız her yer; öğretmen iletişim kurabildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz herkes.

Yapısal öğrenmeye başladığımızda doğallık yerini tasarlanmış sistemlere ve içeriklere bırakıyor, iç güdü ve motivasyon yerini zorlamaya, ödül ve cezaya bırakıyor. Birileri programı ve yöntemi belirliyor diğerleri onu uyguluyor. Milyonlarca yıllık doğal yöntemler bir anda insanoğlunun bir kaç yüzyıllık aklıyla tasarlanmış kısır ve zoraki bir yönteme dönüşüyor.

Endüstri Toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak emek için sistematik ve yoğun bir eğitim sistemine geçiş yapıldı. Formal eğitimde farklı öğrenme profillerine ve farklı yeteneklere sahip olsalarda aynı yaş grubundaki çocuklar bir sınıfa toplanarak standart bir eğitim programına tabi tutulmaya başlandı.

Öğrenme yeterliliklerini ölçmek için de sınav yöntemleri geliştirildi. Zamanla uygulama becerileri sınav sayesinde ezbere yönlendirdi çocukları. 

Eğitimin, insanları hayata hazırlamasından çok iş dünyasına hazırlaması gerekiyordu. Sterotip insan kaynağı yetiştirmek eğitimin asıl amacı haline dönüştü. 

Hayatta kalmak için paraya, para kazanmak için işe, iş için ise eğitime ihtiyaç vardı.

Ekonomik yapı doygunluğa ulaştığında insanların yeni fikirler üreterek yeni iş modelleri, inovatif ürün ve hizmetler tasarlaması için yaratıcılık, girişimcilik için de cesarete ihtiyaç duyuldu. Ancak mevcut eğitim sistemi içerisinde çocukların ve gençlerin tekdüze eğitim sayesinde ne yaratıcılıkları kalıyor ne de cesaretleri.

Yapılan eğitim reformları anlam ve içerikten çok şekli değişiklikleri ve yozlaşmış çoktan seçmeli sınav sisteminin farklı varyasyonları ile sınırlı kalıyor.

Bulut teknolojisi kütüphaneleri tabletlere sığdırmak mümkün iken sadece o gün okuyup yazacakları 10 sayfa için 7-8 kiloluk çantaları beş altı yaşında ki çocuklara yüklüyoruz. 2 saat yol, akşam ödev, hafta sonu ödev…. derken çocuğun asıl ihtiyaç duyduğu ve gerçek öğrenmenin sağlandığı akranlarıyla ailesiyle oyuna hiç zaman bırakmıyoruz.


Yüzleşmemiz gereken çok acı gerçek, bir çocuğa yapılabilecek belki de en büyük zulmü yapıyoruz ve en acısı bunu normal görüyoruz.

Eğitim sisteminden mutlu olan çocuk, genç, aile bulmak neredeyse imkansız.

Mutsuz çocuklar, başarısız oluyor, başarısızlık ailede çocuk suç işlemiş gibi cezai müeyyide karşılanıyor; çocuklar sevgisizliğe ve daha çok mutsuzluğa itiliyor. Bu mutsuzluk ortamında çocuklar, gençler onları mutlu edecek ortam arayışına giriyorlar. Spor, müzik, sanat ile huzur bulacaklarken bu defa “bunlarla uğraşacaklarına ders çalışmaları soru çözmeleri” isteniyor.

Bu içinden çıkılamayan mutsuzluk hali psikolojik olarak gençleri çocukları birer zombiye dönüştürürken daha da acısı onları madde bağımlılıkları da dahil olmak üzere anlık mutluluk için bir çok tehlikenin kucağına atıyor.

Bir taraftan yeni teknolojiler ve oyunlar sayesinde çocuklarımız hiç farkında olmadığımız bir mecrada içeriğini bile bilmediğimiz bir eğitim onlara bilinçaltı düzeyde aktarılırken bizler hala teknolojinin doğru kullanıldığı eğitim yöntemlerini keşfetmekte çok yetersiz ve aciz kalıyoruz. 

İnsanlar doğru tasarlanmış bilgisayar oyunlarından, virallerden , animasyonlardan, dizilerden bir çok şeyi zevkle öğrenirken hem de sınav olmadan; konvansiyonel formal eğitimi biz videoya çekip online sınav yaparak eğitimde teknolojiyi kullandığımızı veya dönüştürdüğümüzü zannediyoruz. 

Bu yanılsamadan ve çocuklarımızı farkında olmadan sürüklediğimiz bu psikolojik baskıdan ve bağımlılıklardan bir an önce kurtarmak için teknolojinin doğru kullanıldığı inovasyonel eğitim yöntemleri için kolları sıvamalı ve acilen geleceğimizi kurtarmalıyız.

Prof. Dr. İsmail Yüksek

Rektör

Antalya Bilim Üniversitesi