5 Şubat 2022 17:18

Murat Aydın ve ekibi soruşturulacak mı?

Beykoz Belediyesi hakkında usulsüzlük iddiasıyla yapılan suç duyurusunda İstanbul Valiliği, ‘ön incelemeye gerek yok’ dedi, İçişleri Bakanlığı da Valilik raporu doğrultusunda iddiaları işleme koymadı.

Murat Aydın ve ekibi soruşturulacak mı?

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın hakkında reklam ve ilan gelirlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada karar çıktı. İstanbul Valiliği, Aydın hakkında ön inceleme izni verilmesine gerek olmadığı yönünde rapor yazdı, İçişleri Bakanlığı da iddiaları işleme koymadı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Beykoz Belediye Meclisi’nde 2019 yılı için oluşturulan Denetim Komisyonu’nda görev alan CHP’li İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, tespit ettiği usulsüzlüklerle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sataloğlu şikayet dilekçesinde, Beykoz Belediyesi’nin 22 Ocak 2020 tarihinden itibaren istenen yevmiye defterinin denetim komisyona teslim edilmediğini, gecikmenin sistemle ilgili olduğunun komisyona iletildiğini kaydetti. Yevmiye defterinin sunulmaması ve istenilen tarihten bir ay sonra sunulmasının idarede mali durumu etkileyen kayıtların güvenilirliği ve doğruluğu konusunda tereddüt oluşturduğunu belirtti. Gelirlerin, giderlerin ve banka hareketlerinin yevmiye defteri üzerinden kontrolü ve incelenmesinin yapılamadığını ifade etti.

Valilik gerek görmedi, bakanlık işleme koymadı

Sataloğu, ilçede İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım (İHH) Vakfı tarafından yapılan reklam ve ilanının gelirinin alınmadığı, gelirin elde edildiğine dair herhangi bir evrak sunulmadığını, kamu kaynaklarının korunamadığını da savundu.

Suç duyurusunun ardından savcılığın başlattığı soruşturma üzerine İstanbul Valiliği, 30 Eylül 2021 tarihli araştırma raporu hazırladı. Valiliğin raporunda, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak denetim komisyonuna teslim edildiği kaydedildi.

İHH Vakfı tarafından yapılan bir reklam ve ilan başvurusunun bulunmadığı, tahakkuk etmiş bir reklam vergisinin mevcut olmadığı ve tespit edilmiş bir reklam bulunmadığından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve belediyenin diğer görevlileri hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de bu rapor doğrultusunda belediye başkanı Murat Aydın ve diğer görevliler hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildiğinden iddiaların işleme konulmasına gerek görmedi.

Denetim Komisyonu raporu: 10 yıldır kullanılıyor

Sataloğlu, Denetim Komisyonu raporuna düştüğü muhalefet şerhinde “Kavacık Mahallesi Okul caddesinde yaklaşık 10 yıldır İHH Vakfı tarafından kullanılan ve bu vakfa ait ilan ve tanıtıcı reklamların asıldığı 175 metrekarelik alana ait, ilan ve reklam gelirine ait makbuzların ibrası, 12 Mart 2020 tarihindeki denetim toplantısında istenmiştir. Gelirin elde edildiğine ilişkin bir evrak sunulmamıştır. İlgili alandaki ilanlar 13 Mart 2020 tarihinde idarenin görevlileri tarafından toplanmıştır. İdarenin görevi kamu kaynaklarını korumaktır. İdarenin bu görevi yerine getiremediği tespit edilmiştir” demişti.