30 Nisan 2018 19:15

Kadir Tozcu; “Bilgi Çağında Bilgisizlik”

Bilgi cağında bilgisizlik

Kadir Tozcu; “Bilgi Çağında Bilgisizlik”

Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil.

L. Annaeus Seneca

Günümüz dünyasında, özellikle modern zamanların başlangıcıyla birlikte aklın artan hükmü bireyleri gerçek güce yani bilgiye yönlendirmiştir. Bilgi, ulaşılması kolay ama hazmedilmesi ve yaşama göre şekil verilmesi güç bir maddedir. Bilgi, karanlığı aydınlığa çıkaran, kapının arkasındaki gölgeyi görünür yapan, öğrenildikçe bilmediklerin tepsisini dolduran peri masallarındaki sihirli bir değnek gibidir tek farkı dokunuşların masallarda kalmamasıdır.

Günümüz çağında bilginin sınırları kıtalarla dahi kalkmışken bireyler arasındaki bilginin sınırı neden kalkmamıştır ya da sınırları genişlemiştir? Birkaç parmak hareketiyle bile ulaşılabilecek bir madde neden derinlerde gibi davranılır neden ulaşılması zor gibi başkalarının dediğiyle aktarılır? Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 verilerine göre İnternet kullanan bireylerin oranı %66,8 oldu
 Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %56,6 ve %66,8 oldu. Bu oranlar 2016 yılında sırasıyla %54,9 ve %61,2 idi.

Rakamlarda gösteriyor ki hemen hemen herkes kolayca kaynaklara erişim sağlayabilmektedir. Bu durumda kaynaklar gösteriyor ki bazı edinimleri henüz kazanamadık. Bilgi edinme kültürü ya da bilgiye doğrudan erişme kavramına yeterince aşina değiliz. Liberalizmle birlikte gelen bireylerdeki konformizm isteği ve hazır olanı tüketimi alışkanlığı bilgide de kendini göstermektedir. Yeterince araştırma yapmadan en kısa yoldan doğruluğu ya da yanlışlığı kontrol edilmeden bilgi edinme isteği hat safhalardadır. Peki, bu durumun toplumsal sonuçlarını nelerdir? Bizleri nasıl etkilemekte ve nasıl yönlendirmektedir? Bilgi, bizde yeterince karşılık bulabilmekte midir? Cevapları bir sonraki yazımızda.

Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımız zaman, gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.

Lord Chesterfield