15 Ekim 2023 12:16

İBB, Polonezköy davasında haklı bulundu

İstanbul’un el değmemiş nadir alanlarından Polonezköy’ün koruma derecesini düşüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının yürütmesi, İBB’nin açtığı dava sonucunda durduruldu.

İBB, Polonezköy davasında haklı bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanı olan Beykoz Polonezköy’ün koruma derecesini “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştiren 12 Mayıs 2022 tarihli kararına karşı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması ve iptal istemi ile dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 8.İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden oy birliğiyle 18 Eylül 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“Yapılaşmaya açılmasına neden olabilir”

Bilirkişi raporunu esas alan mahkeme, koruma statüsündeki değişikliğin alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Kararda, alanın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda üzerinde ağaç dokusunun baskın ve çeşitlilik gösterdiği, ardında yer alan orman yapısıyla bütünlük arz ettiği ve blok orman olarak adlandırılacak nitelikle bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca parsellere yakın mesafede korunması gereken endemik balık ve bitki türlerinin mevcut olduğu, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunması için tehlike oluşturabileceği sonucuna varan mahkeme dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

“Doğal bütünlüğe sahip blok orman niteliği taşıyor”

Mahkeme kararının esas aldığı bilirkişi raporunda önemli tespitler yapıldı. Alanı 9 bölgeye ayırarak inceleyen bilirkişi, “Nitelikli doğal koruma alanı” olarak belirlenen kısmın orman olduğu, “kesin korunacak hassas alan” niteliğindeki bölgenin komşuluğunda kaldığı ve fiziken bütünlük oluşturduğu kaydedildi.

Alan üzerinde ağaç dokusunun baskın olduğu vurgulanarak doğal bütünlüğe sahip blok orman niteliğine sahip olduğu kanaatine ulaşıldı.

“Endemik türler tehlikeye girer” uyarısı

Yakın mesafede endemik tür olan dere kayası balığının ve tatlı su kefalinin tespit edildiği ve bu türlerin insan baskısı, yapılaşma ve habitat parçalanması tehdidi altında olduğu vurgulandı.

Kilyos düğmesi isimli endemik bitkinin de aynı tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Raporda ayrıca “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Koruma” alanı ilan edilen Örümce Mahallesi sınırları içindeki bölgede de ağaç dokusunun baskın olduğu ve ardındaki orman dokusuyla blok şeklinde bütünlük taşıdığı ve son 2 yılda tahribatın başladığı belirlendi.