24 Ocak 2018 13:37

İBB MECLİSİ PLANLARINI ONAYLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli Beykoz’da Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan Kesbölgelere ilişkin plan teklifleri hazırlanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknik personellerince Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan alanlara ilişkin etaplar halinde hazırlandı.

Beykoz’da Planlama Süreci Devam Ediyor…

Plan tekliflerinden, Paşabahçe, Çiğdem, Çubuklu, Soğuksu ve Rüzgarlıbahçe mahallelerinin kısmen yer aldığı 1/5000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı görüşmelerinde kabul edilmişti.

3.Etap Planlar Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantılarında Beykoz Boğaziçi Alanı Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan diğer plan teklifleri görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından teklif edilen, 1/5000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 3.Etap Nazım İmar Planı Meclis Üyelerinin oyları ile kabul edildi.

1/5000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 3.Etap Nazım İmar Planında; Anadolufeneri, Poyrazköy, Ortaçeşme, Çamlıbahçe, Tokatköy, Derseki, Kaynarca, Akbaba,Yalıköy ve Anadolukavağı mahallelerini kapsamaktadır.  

Vatandaş Ne Yapacak, Süreç Nasıl İşleyecek?

İBB Meclisi tarafından kabul edilen plan teklifi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 30 gün yasal askı süresince vatandaşın bilgisine sunulmak amacıyla askıya çıkarılacak. Vatandaşlarımız bu süre içerisinde planları inceleyerek, kendi parselleri ile ilgili plan bilgileri alabilecek ve istedikleri takdirde plana dilekçe ile itiraz etme haklarını kullanabilecekler. Burada önemli olan husus yasal askı süresine riayet edilmesidir. Planlar askıya çıktığında ilgili kurumlar tarafından kanunda belirtildiği şekliyle resmi gazete ilanı ve pano vb.  gibi duyuru işlemleri yapılmak zorundadır.

Planlama süreçleri doğrultusunda Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve tüm planların onay süreçlerinin tamamlanması ile yapı ruhsatı alınıp inşaat yapılması ve iskan alınıp oturmaya başlanılmasına kadar geçmesi gereken süreç ile ilgili bilgiler, teknik donanımı yüksek yazarlarımız ve misafirlerimiz kaleminden Beykozlunun istifadesine sunulacaktır.