• Mücahit Ak – Yiyin beyler yiyin!

 • 3 Şubat 2019 13:51

  Görentaş Derneği Kongreye Gidiyor!

  Kastamonu İli Bozkurt Görentaş Derneği Kongre ilanı

  Görentaş Derneği Kongreye Gidiyor!

  GENEL KURUL İLANI

  KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ GÖRENTAŞ (GERDİÇ) KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

           Derneğimizin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2019 PAZAR günü, Saat 14:00’de  Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. No:45 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
           Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24 Şubat 2019 PAZAR günü aynı gündemle, İncirköy Mah. Çukurçayır Cad. No:91A/2 Beykoz/ İstanbul adresindeki Dernek Merkezinde nisapsız olarak yapılacaktır.
           Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
                                                                                                     

                                                                                       Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                Erol YILMAZ

  GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
  3. Saygı duruşu,
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
  6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
  7. Tüzük Tadilatı (Yönetim Kurulu Üye sayısının 11 e çıkarılması)
  8. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  9. Dilekler ve temenniler,
  10. Kapanış.