7 Aralık 2020 18:26

CHP’li Cemal Sataloğlu’ndan soru önergesi

İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi CHP’li Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi’ne soru önergesi verdi.

CHP’li Cemal Sataloğlu’ndan soru önergesi

CHP Beykoz ve İBB Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu’nun meclis konuşması ile soru önergesi örneklerini orijinal haliyle okuyucularımıza aktarıyoruz.

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum,

Bir temennimden bahsetmek istiyorum öncelikle sizlere..
Belediye şirket çalışanları ile idare arasında toplu sözleşmeler imzalanamadı ve bu anlaşmazlık yaklaşık 6 aydır devam ediyor.

6356 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda  taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Yaklaşık 6 ayın sonunda  şu anda toplu sözleşmenin imzalanması konusu  arabulucuda. Sonra yüksek hakem heyeti ve olası grev ile devam edebilecek bir süreç var…

Konu buraya kadar nasıl geldi bilemiyorum.

Ama aradan 6 ay geçtiği halde  sonuçlanamayan bir durumdan bahsediyorum. İdareden beklentimiz toplu iş sözleşmelerin bir an önce sonuçlanması, Tüik verilerine göre Kasım ayı enflasyon oranı  %14 açıklandı. .

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu tablo ve pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle şirketlerdeki çalışanların   mağdur olmaması, gelecek ile belirsizliklerinin  devam etmemesi için ve yıllardır maaş zammı alamayan kardeşlerimizin daha fazla da mağdur edilmemesi için  temennim sözleşmelerin bir an önce sonuçlanmasıdır.

Siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımdan bu konunun çözülmesi için destek bekliyoruz.

———————————————————————————————————-

         BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

          İdare, 18.05.2020 tarihinde 2020/239280 ihale kayıt numaralı 2020 yılı park ve bahçeler müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tabela yapım işi ihalesinde,

Kanuni Sultan Süleyman kent ormanı, Karlıtepe C tipi mesire alanı, Çiftlik meydan projesi, Beykoz sahil bandı Projesi ve soğuksu mahallesi Cumhuriyet parkında kullanılmak üzere, Teknik şartnamesinde,

45                       adet, tabela üzerinde wc, yönetim, Büfe vb. ve logo, 4mm alüminyum kompozit işleme ile oluşturulacak olup iç kısmından alüminyum levhaya çift taraflı norton bant ve dengi malzeme ile monte edileceği ifade edilmiş olup ayrıca,

 105 adet tabelanın ise, Beykoz Belediyesi yazı ve logosu, pleksi olarak olarak CNC işleme ile oluşturulacak olup alüminyum levhanın üzerine monte edilmesi, renkli folyo sıvama işlemi yapılması gerektiği ve tek yüzde görünecek olan vaziyet planı pleksi laminasyonlu folyo uygulaması yapılması daha sonra malzeme iç kısımdan 2mm alüminyum levhaya çift taraflı norton bant veya dengi malzeme ile yapıştırılacağı izah edilmiştir.

İhalenin sözleşme tarihi 15.06.2020, ihale tutarı 304 bin 200 lira + KDV dir.

  –   Yüklenicinin ana faaliyet konusu ikamet amaçlı binaların yapılması işi olduğu görülmekte olup ihale konusu iş için iş deneyim belgesi alınmış mıdır?

       –    Yüklenicin açık ihaledeki iş konusu ile yüklendiği benzeri bir iş var mıdır?

–        İdari şartnamede,  ihalede benzer iş olarak kabul edilen işlerden birinin B-III grup bina işleri olduğu bunlarda hastaneler, idari binalar, kapalı spor salonları, toplu konut inşaatı, kültür varlıkların restorasyon işleri vb işleri kapsamaktadır. Söz konusu ihalenin yapım işinin konusu ise tabela yapım işidir. Yukarıda ayrıntısını verdiğim işlerin tabela yapım işi ile ne tür bir benzerliği vardır?

–        4734  sayılı kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olduğu halde,  idare farklı iş alanlarını içeren iş konularını ihale konusu iş ile benzer iş olarak kabul etmiştir.Hazırlanan idari şartnamede benzer iş olarak sadece işin tanımına uygun işler neden gösterilmemiştir?

–        İdare haksız bir rekabetin oluşmasına engel olacak bir idari şartnameyi neden hazırlamamıştır?

–        Yüklenici firmanın, iş merkezi olarak görülen adresin ikamet alanı olarak gösterildiği halde ve ayrıca ana faaliyet konusuna uymayan ihale konusu işin yüklenicisi tarafından 3.bir firmaya yaptırılacağının açıkça görülmesine rağmen idare yüksek bir maliyete neden katlanmıştır?

–        İhale konusu iş için toplamda 150 adet tabelanın piyasada daha az maliyete yaptırılacağı halde idare, ihale bedelinin yüksek çıkmasına neden olan   yaklaşık maliyet nasıl hesaplanmıştır?

         5393 sayılı belediye kanununun 26.maddesininde izah edildiği üzere yukarıda belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

———————————————————————————————————-

                            BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

 İdare, 2020 /542109 kayıt numaralı 2021 ve 2022 yıllarına ait muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralaması hizmet alım işi ihalesinin teknik şartnamesine, talep edilen muhtelif iş makinesi ve binek oto hizmet araçlarının isteklilerin kendi malı olma şartını koymuştur.

İdarece iş kapsamında istenilen araç kiralama ihalesinde kendi malının olma şartının getirilmesi, makul somut gerekçeler belirtilmediği sürece ihaleye katılımın azaltması nedeniyle rekabet ilkesine aykırı olacaktır.

Kamu ihale kurulu,2020/542109 ihale kayıt numaralı ihaleyi, 02/12/2020 tarihinde,35 numaralı gündemi ve 2020/54 toplantı numaralı kararı ile ihaleyi iptal etmiştir.

 Kamu ihale kurulu kararı ile ihalenin iptal edilme gerekçesi nedir?

5393 sayılı belediye kanununun 26.maddesininde izah edildiği üzere yukarıda belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.