1 Şubat 2021 18:37

Beykoz’da 16 araç 7 Milyon TL’ye kiralanır mı?

CHP İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu meclis toplantısında konuştu.

Beykoz’da 16 araç 7 Milyon TL’ye kiralanır mı?

Cemal Sataloğlu’nun açıklamaları

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri sizleri saygı ile selamlıyorum…
2020 yılı maalesef salgın hastalıklarla mücadele içinde geçti. 2021 yılında bu salgından kısa sürede kurtulmamızı temenni ediyorum.
Pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan belediye yönetimine ve emekçilere teşekkürlerimi buradan tekrar sunmak istiyorum.
Bugün gündem dışı konuşmam ile önceden bu kürsüden defalarca dile getirdiğim bir konuyu kısaca ana başlıklar halinde tekrar dikkatinize sunmak istiyorum.
Bu konu yönetim politikasında çok öncelikli bir konu…
2019 Yılında yapılan sermaye artırımı ile sermayesi 33 milyon 600 bin lira olan Beykoz Belediyesinin sahip olduğu Beytaş AŞ ‘den bahsetmek istiyorum.
Yeni dönemde Beytaş AŞ’nin Restaurant tartışmasından daha farklı bir tartışma alanına geldiğini görüyoruz.
Halka hizmet sunma noktasında iştiraklerin çok önemli bir yere sahip olduğu elbette inkâr edilemez.
Belediye idaresinin mal ve hizmetlerin üretimini ve sunumunu kendisinin yaptığı model olarak ifade edilen bu model bir taraftan yerel halkın ihtiyaçlarındaki artış diğer taraftan yaşanan kaynak sıkıntıları olmak üzere çeşitli nedenlerle değişime uğramıştır.
Günümüzde belediye bürokrasisi ile doğrudan mal-hizmet sunumu yerine idareye organik bağ ile bağlı olan ancak ayrı tüzel kişilik olarak kurulan belediye şirketleri eli ile üretim ve sunum modeli ön plana çıkmaya başlamıştır.
Olması gerekende budur aslında..
Kamu İhale Kanununda; kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller belirlenmiştir.
Kanuna tabi idareler ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
İlave olarak belediye şirketleri ile ilgili önemli husus içinde ayrı bir parantez açmak istiyorum.
Yapım işlerinin 3-G kapsamında gerçekleştirilmeside mümkün değildir. Bu nedenle yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında gerçekleştirilmelidir.
İstisna kapsamında kalabilmek için yapım işinin mal veya hizmet olarak ihale edilmesi de mümkün değildir.

Beytaş Aş. 2020 yılı için ekapta yayınlanan 3 ihale yaptı.
Birincisi ,İş güvenliği hizmet alım ihalesi 6 ay süreli tutarı ise 286 bin 756 lira +KDV,
İkincisi , Araç kiralama hizmet alım ihalesi 4 ay süreli bir iş tutarı 295 bin lira + KDV ,
Üçüncüsü ise ,Gümüşsuyu restoran trafo bağlantısı işi 309 bin 850 lira +KDV,
Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri,
Beytaş Aş’nin bundan yaklaşık 25 gün önce sözleşmesini yeni imzaladığı bir hizmet alımından 2 ana başlık halinde bahsetmek istiyorum.
Birincisi,
Tarihlere dikkat ediniz..
İdare ,Destek hizmetleri müdürlüğünün araç ve iş makinesi ile ilgili ihalesinin 17 Kasım’da yapılacağı duyurusunu yaptı.
Bu ihale için Kamu ihale kurumuna 12 Kasım’da itiraz edildi..
Kamu ihale kurulu bu ihaleyi 2 Aralık 2020’de iptal etti.
Toplamda 11 sayfalık gerekçeli bir karar yazıldı.
Kamu ihale kanuna aykırı hükümleri sıralanıyor burada..
Bakınız sadece birini söylüyorum
İhale kapsamında çalıştırılacak araç parkının farklı tür ve uzmanlıklar kapsamındaki araçlardan oluştuğu idarece tüm araç parkı tekbir dosyada birleştirilerek katılımcı sayısının kısıtlandığı gerekçesiyle ihaleye itiraz edilmiş ve bu itiraz haklı görülerek ihale iptal edilmiştir.
Bakınız hepsi burada…
Lütfen dikkatle dinleyiniz devam ediyorum..
Sonra ne yapıldı..
Sanki bu ihale konusu iş ile ilgili hiçbir şey olmamış gibi, kamu ihale kurumunu adeta yok sayarak hukuk arkadan dolanıldı.
Kamu ihale kurulunun iptal ettiği ihaledeki kiralama işlerinin bir bölümü iptal başvurusu yapıldıktan 18 gün sonra 30 Kasım’da bu defa ihale araç sayısı azaltılarak aynı şekilde Beytaş üzerinden tekrar ihale yapıldı.
Üstelik iptal edilme gerekçeleri dikkate alınmadan yapıldı.
Beytaş Beykoz belediyesinin bir müdürlüğümü?
Beytaş bir müdürlük mü ?
Destek hizmetleri müdürlüğü nerede ?
İptal edilen ihaleyi Beytaş üzerinden neden yapıyorsunuz?
Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.
Bitmedi aynı ihaleye ilişkin ikinci önemli bir başlık daha var..
İhalenin konusu araç kiralama hizmet alım işi…
Süresi 36 ay yani 3 yıl…
Hazırlanan teknik şartnameden kısaca bahsetmek istiyorum.
Bakın..
İşin özünde sadece 16 araç kiralanacak…
4 tane binek oto,
4 tane kombi tipi kamyonet,
4 tane 16+1 koltuklu minübüs,
1 tane frigo kasalı van tipi kamyonet,
1 tane Golf aracı,
1 tane Sert yüzey temizleme ve kanal açma aracı,
1 tane mobil mutfak aracı
Yani toplamda 16 araç var.
Hazırlanan şartnamede sert yüzey temizleme ve kanal açma aracının ve mobil mutfak aracının yakıtı yükleniciye ait. Diğer 14 aracın yakıtı ise idareye ait.
16 araç 3 yıl için kiralanacak sizce hangi tutar ile sözleşme imzalanmıştır?
5 milyon 844 bin 960 lira artı KDV ile sözleşme imzalanmış. KDV dahil yaklaşık 7 milyon lira ile sözleşme imzalanmıştır.
16 araç kirası için yılda yaklaşık 2 milyon 350 bin lira kiralama tutarı ödeyecek BEYTAŞ.
Kimin şirketi Beytaş ? Kim kurdu bu şirketi ?
Değerli belediye meclis üyeleri bu şirket hepimizin şirketi, bu şirketi korumak kollamak hepimizin görevi..
Kimin parasını kime veriyorsunuz?
Beykozlu esnaf siftah yapamıyor.
16 araç kiralaması için 3 yılda toplam yaklaşık 7 milyon ödenir mi?
Hani Tasarruf ,
Tasarruf diyordunuz nerede burada tasarruf …
Bu paralar senin, benim değil hepimizin parası.. Beykoz’un parası..
Beykozlunun parasını korumak için görevimizi yapmaya devam edeceğiz..
Teftiş kurulunu Beytaş’ın yaptığı işlemleri incelemeye ve görevini yapmaya davet ediyorum.
Beytaş için bu meclisin içinden ayrı bir komisyon kuralım.
Beytaş kimsenin kafasına göre hizmet alımı veya mal alımı yapacağı bir şirket değildir.
Belediye şirketleri, belediye tüzel kişiliğin mali tablolarında belediyenin bir varlığı olarak gözükmekte, belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket ortaklık payı da belediye giderleri arasında düzenlenmekte ve her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler belediye gelirleri arasında yer almaktadır.
Belediye başkanının görevlerinden olan “Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek” hükmü gereği belediye başkanlarının belediye şirketlerin iş ve işlemlerinden sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmak isterim.