9 Ekim 2021 12:25

“Beykoz’un paralarını çar çur ettiniz”

CHP İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasını ilçe yerel basınıyla paylaştı. Sataloğlu’nun konuşmasını orijinal haliyle okuyucularımıza aktarıyoruz.

“Beykoz’un paralarını çar çur ettiniz”

Sayın Başkan, Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Sevgili Beykozlular ve Değerli Basın Mensupları,

2022 yılı Beykoz Belediyesi bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına görüşlerimizi dile getirmek üzere söz almış bulunmaktayım.

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe, en basit tanımı ile bir kamu kurumunun, yapmayı düşündüğü harcamaları ve toplamayı düşündüğü gelirlerine ilişkin ileriye yönelik tahminleri ve politikaları içeren bir belgedir.

Bütçenin tahmin olma özelliği dışında, asıl önemli özelliği, bütçenin kaynağı vatandaşta olan kaynak toplama ve harcama yapma yetkisinin, seçilmiş temsilcilere devri anlamına gelmesidir.

Bütçenin bunların dışında bir diğer önemli özelliği ise hizmetlerin hangi önem sırasına göre yerine getirileceği ve bugün alınan kararların ileriye yönelik maliyeti konusunda yöneticilere yol gösteren bir planlama ve yönetim aracı olmasıdır.

Yani pusula olmasıdır. Yerel yöneticilerin sorumluluğu, yerel kaynakları halkın yararı için etkin, verimli ve ekonomik kullanmaktır.

Bütçeler yerel yönetim birimlerine tahsis edilen maddi ve mali kaynakların nerelere ve hangi önceliklere göre tahsis edildiğini göstermeleri bakımından önemlidir.

Bütçe, yerelde bütçe yapıcıların ilçe sorunlarına hâkimiyetini gösterir. Bütçe, paranızın nereye gittiği söylemek yerine nereye gideceğini söyler.

İdare 2022 yılı bütçesini 710 milyon lira olarak belirledi. Denk bütçe yaptı. 2022 yılı bütçesini yapan aynı idare, 2018 yılı bütçesinde 28 milyon açık verdi, 2019 yılında 61 milyon açık verdi.

2020 yılında ise 210 milyon lira açık verdi. Tekrar ediyorum 2020 yılında 210 milyon lira bütçe açığı vardı. 2022 yılı bütçesinin de açık vereceği bugünden belli. Bakınız sadece son 3 yıla ait bütçe açıklarını gösteren tabloyu gösteriyorum.

Bu tablo belediye yönetiminin başarısıdır. Bu sizin başarınız bakın, dikkatli bakın lütfen. Bütçe açıkları temelde iki şekilde finanse edilir.

Bunlardan ilki ve en yaygın olanı “borçlanma”dır. İkincisi finansman imkânı geçmiş yıldan aktarılan finansal kaynakların kullanılmasıdır. Beykoz Belediyesi yönetimi önceki dönemlerde oluşan bütçe açığını kasada duran nakit ile finansman etmiştir.

Bankadaki para bittiğinde ise borçlanma ile finanse edecektir. Belediyenin mali yapısında net bir şekilde “Hazıra dağ dayanmaz” durumu var.

Bu iş bu kadar net. Verilere dikkat ediniz. 2020 yılı sonu itibarıyla bankadaki mevduat 2018 yılına göre 242 milyon lira azalmıştır. Beykoz Belediyesinin 2014 yılındaki 2B geliri 313 milyon, 2015 yılında 300 milyon, 2016 yılında 217 milyon liraydı. 2018 yılı faaliyet görüşmelerinde o zamana kadar toplanan 2B gelirlerinin 887 milyon lira olduğu bu kürsüden ifade edilmişti.

2019 yılında 2020 yılında bu gelirler devam etti ve ediyor. Fakat bunlar sürekliliği olmayan gelirler. Mali yapının kötüye gittiğini gösteren başka bir işaret daha var.

Bakınız idarenin bilançosunda 2019 yılında yaklaşık 20 milyon lira olan faaliyet borçları, 2020 yılı bilançosunda 75 milyon liraya kadar çıkmıştır. Yaklaşık 4 kat artmıştır. İdarenin tahakkuk etmiş faaliyetlerine ilişkin borçlarını ödemediğini göstermektedir.

2021 yılı sonunda bu hesabın sonucunu takip edeceğiz. Belediyeyi gelecekte çöpleri dahi toplamak için borç arar duruma getirmeyiniz. Hemen hemen her konuşmada ilçedeki üniversiteler ile övünüyorsunuz.

Hadi gelin ilçemize gelen öğrencilerin barınma sorununun çözümünde katkımız olsun.  Bu sorunun çözümüne az da olsa katkımız olsun. Çorbada bizimde bir tuzumuz olsun.  Öğrenci kardeşlerimizi yüksek ev kiralarından,  sağlıksız koşullarda ve yüksek fiyatlar ile kalmak zorunda kaldıkları özel yurtlardan kurtaralım.

Strateji planınızda Beykoz’da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için, şehri bir cazibe merkezi haline getireceğiz dediğinizi hatırlatırım. Beykoz’u öğrenci şehri yapacak projeleri bütçeye koymalısınız.

Beykoz’u seçilmiş bölge sınırları çizerek değil, projeler üreterek öğrenci şehri yapabiliriz. Bunun neticesinde gençler okul dışındaki sosyal yaşamına Beykoz’da devam edeceklerdir. Beykoz’un ekonomisine katkı sunacaklardır.

2 boğaz köprüsünü sınırlarında barındıran, en uzun sahil şeridine sahip, önünde deniz arkasında orman olan Beykoz’un çekim merkezi olması için bunca yıldır iktidarda olmanıza rağmen hangi projeyi yaptınız da Beykoz’un ekonomisine ne katkısı oldu?

Beykoz’a katma değer yaratacak projeleri yapmalısınız.  İlçenin cam sanatları konusunda ticaret merkezi haline getirilmesi gerekiyor ve tarım konusunda daha fazla destek ve projeler yapılmalı. İlçenin ekonomisine katkı sunacak projeler üretilmelidir.

İlçede bir Fen Lisesi yapılması konusunda veya tam kapasiteli hastane yapılması konularında hızlıca adımların atılması gerekiyordu ama başarısız oldunuz. Hiç bir şey yapmadınız.

Akdem’in çalışmaları için emek veren herkese öncelikle teşekkür ediyorum fakat AKDEM’in  daha da aktif hale getirilmesi için projeler üretilmelidir. Akdem daha aktif hale getirilmelidir.

Salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal tahribatı az da olsa azaltabilmek için pek çok sosyal destek projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Beykozlu ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Değerli belediye meclis üyeleri, 2022 yılı bütçesi 710 milyon liradır. Bu bütçenin ayrıntısı hakkında sadece birkaç konu başlığından bahsetmek istiyorum sizlere.

-Temsil ve tanıtma gideri 21 milyon lira,

-Parkların tamir ve bakım çalışmaları için 37 milyon 552 bin lira,

-Tematik festivaller düzenlenmesi için 1 milyon lira,

-Araç kiralanması için 38 milyon lira,

-Etkinlikler için protokol davetiyeleri yıllık ajandalar, faaliyetlerin duyurulması için afiş broşür ve pankart yapılması için 7 milyon 500 bin lira,

 -Sermaye giderleri yani yatırım gideri olarak bütçelenen tutar sadece 168 milyon liradır. Yani bütçenin sadece %24’ü yatırım olarak planlanmıştır.

-Genel kamu hizmet olarak bütçelenen tutar 289 milyon liradır. Bu tutar 2022 bütçe giderinin sadece % 40’ı kadardır

Müdürlük bazında ise kısaca bazı müdürlüklerin bütçelerini hatırlatmak isterim,

-Park bahçeler müdürlüğünün bütçesi 53 milyon,

-Kültür ve sosyal işler müdürlüğünün bütçesi 29 milyon lira,

-Fen işleri müdürlüğü bütçesinin 137 milyon lira olarak bütçelenmiştir.

-Sosyal yardım müdürlüğünün bütçesi bir önceki yıl bütçesine göre yaklaşık %25 artarak 25 milyon 341 bin lira olarak bütçelenmiştir ki, bu tutar dahi azdır çünkü Beykozlu ekonomik olarak zor günler geçiriyor maalesef.

Sadece bu müdürlüğün bütçesi dahi aslında tek başına başarısızlığınızı gösteriyor. Sosyal yardıma talebin artması yani yerel halkın ekonomik yardıma ihtiyacının sürekli artarak devam etmesi övünülecek bir durum değildir.

Bu çaresizliğin sorumlusu sizin siyasi anlayışınızdır. Sorumlusu AKP’dir.

Değerli belediye meclis üyeleri,

2022 yılı bütçesinin önceki dönemlerde yapılan bütçeden tek farkı paranın tamamen bitecek olmasıdır.  Çayır çimen çalışmaları yaparak veya sadece adı prestij caddesi olan çalışmalar ile sorunlar bitmiyor.

17 yıl 6 ay 6 gündür iktidardasınız. Bunca yıldır iktidardasınız Beykoz’da bir vizyon oluşturamadınız. İktidarda kalacağınız bu son 2,5 yıllık sürenizde bari Beykoz için verimli bir proje yapın.

Yaklaşık 18 yıldır yerelde iktidarsınız milyonları harcayıp bitirdiniz.  Paraları çar çur ettiniz. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapmış olduğunuz bir tane projeniz dahi yok.

Bu bütçede, ekonomik olarak güçlükle ayakta durmaya çalışan Beykoz’un dertli ve gariban insanları yok, siftah dahi yapamayan esnaf yok, iş bulamadığı için parklarda veya kahvehanelerde oturan ve uyuşturucudan kurtulmak için mücadele eden gençler yok, onların aileleri yok, her an yıkılma tehlikesi içindeki evlerinde korku içinde oturan Beykozlu yok, çiftçi yok, bu bütçede Beykozlu yok.

Kısacası bu bütçe Beykoz’un gerçekliğini görmeyip, sırtını Beykozluya dönenlerin hazırladığı bir bütçedir.

Değerli belediye meclis üyeleri Yerel yönetimlerin klasik belediye hizmetlerini yani temizlik, park çalışması, kaldırım veya asfalt çalışmaları gibi hizmetlerini yerine getirmesinin yanı sıra, sosyal belediyecilik anlayışı ortaya koyması gerçeği unutulmamalıdır.

Bu çalışmaların en önemli çıkış noktası ise belediye olarak günlük hizmetleri layıkı ile yerine getirirken, Beykoz’un gelecek 30 yılını veya 50 yılını planlamak ve en önemlisi yapılan faaliyetlerin “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktır.

Sürdürülebilirliğin temelinde ise çok önemli bir kavram yer alıyor; “Katılımcılık.”

 Halkı yönetime katma, kararları halk ile birlikte alma yani ben böyle istiyorum böyle olacak değil. Beykoz, Beykozlu ne istiyor denmelidir. Katılımcılık ve Ortak akıl oluşturma prensipleri, sürdürülebilir yönetim anlayışının sağlanmasında en önemli temel ilke olarak belirlenmelidir.

 Bütçede doğru planlama başlangıç noktasından hareketle, doğru uygulama ile sonuca ulaşabilir.

Bu bütçe çalışması kanunen yapılması gereken bir prosedürü gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri, Konuşmamı sonuçlandırmadan önce, bu bütçenin hazırlanması sürecinde yoğun mesailerini harcayan başta mali hizmetler müdürlüğü yetkilileri olmak üzere birim müdürlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sorunları gün geçtikçe artan Beykoz’umuz için gerçekçi olmayan bu bütçeyi yapan siyasi anlayış ile Beykoz’un, sorunlarının çözülememesi bir yana ötelendiğini görüyoruz.

Halkın sorunlarının çözümü olmaktan uzak ve hayali olarak hazırlanan bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğiz.