6 Ocak 2022 14:04

Beykoz’da iptal kesinleşti: Yeni plan onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Partili Beykoz Belediyesi’nin, Gümuşsuyu ve İncirköy Mahalleleri için hazırladığı yeni imar planlarını onayladı.

Beykoz’da iptal kesinleşti: Yeni plan onaylandı

Lüks villalardan oluşan ‘Beykoz Konakları’nın komşuluğundaki İncirköy Mahallesi’ne, villa yapılmasını sağlayacak iki kat imar izni verildi. Gümüşsuyu Mahallesi’nin imar izni ise 3 kat olarak belirlendi.
Beykoz Belediyesi, Danıştay 6. Dairesi’nin kararı ile imar planlarının iptali kesinleşen, Gümüşsuyu ve İncirköy Mahalleleri için yeni imar planı hazırladı. Belediyenin ikinci kez hazırladığı imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak bir ay süreyle askıya çıktı. Söz konusu yeni planlara askı süresi içinde itiraz edilebilecek.

Mahkemenin iptal kararı dikkate alınarak hazırlanan yeni planlara göre, Gümüşsuyu Mahallesi için bina yüksekliği 3 kat, İncirköy Mahallesi için ise 2 kat olarak belirlendi. Bir villanın yaklaşık 40 milyon TL’ye satıldığı, ‘Beykoz Konakları’nın komşuluğunda yer alan İncirköy Mahallesi, lüks villa yapımına elverişli şekilde planlandı. İki mahalle, toplam 2 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Şehir Palancıları Odası iptal etmişti

Beykoz Belediyesi söz konusu iki mahalle için 2015 yılında imar planları hazırlamıştı. Ancak Şehir Plancıları Odası, askı süresi içinde imar planlarını itiraz etmiş, itiraz dikkate alınmayınca da mahkemeye başvurmuştu. Oda özetle, imar planlarının 1/100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu, öngörülen nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmadığı, ayrıcalıklı imar hakları oluşturulduğu gerekçesiyle itiraz etmişti.

Mahkeme itirazı haklı buldu

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası’nın itirazı üzerine bilirkişi raporu hazırlatmış ve bilirkişi raporu doğrultusunda Beykoz Belediyesi’nin 2015 yılında hazırladığı imar planlarını 2018 yılında iptal etmişti. Bilirkişi raporunda özetle şöyle denilmişti:

“Alan bütününde yaklaşık olarak mevcut nüfusun iki katı kadar artış öngörüldüğü, bu artışın da içinde doğal sit alanları bulunan bölge için üst ölçekli planın öngördüğü mevcut nüfusun korunması ilkesine aykırı olduğu, nüfus artışı ve artacak yapı yoğunluğunun alanın doğal niteliğinde tehdit oluşturduğu, plan raporunda belirtildiği üzere ciddi nüfus artışı getirecek kararlar alındığından, doğal sit alanları ve doğal kaynaklar üzerinde oluşacak baskı nedeniyle, üst ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.”

İptal kararı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi önce İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvurmuş, buradan istedikleri sonucu alamayınca temyiz için Danıştay’a gitmişlerdi. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin de Bakanlık ve Belediye yanında müdahil olarak katıldığı davada Danıştay 13 Haziran 2019’da, temyiz isteminin reddine oybirliği ile karar vermişti.