29 Temmuz 2020 12:37

Beykoz’da 49 heyelan alanı tespit edildi

İBB, İstanbul’un taşıdığı heyelan riskini saha çalışması yaparak ilçe ilçe analiz etti. Beykoz, 104 alan ile ilk üçte yer aldı.

Beykoz’da 49 heyelan alanı tespit edildi

Yapılan çalışma, İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul’da, dayanıklı mekânsal planlama yapılması ve kentleşme odaklı afet eylem planlarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyan projede, Beykoz’da 49’u etkin 104 heyelan alanı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) depremi ve buna bağlı riskleri, kentin gündeminde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda, ‘Yapı Tespit Taramaları’ çalışmalarına başlayan İBB, bir yandan da farklı nedenlerin tetikleyebildiği heyelanları da tüm boyutlarıyla inceliyor.

İBB, araştırmalarda olay sayısı bakımından en fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir olan İstanbul’da, kentin dayanıklı yapılara kavuşması için Beykoz’un da aralarında olduğu 39 ilçede saha çalışması yaptı. Bulgular, heyelan varlığı ve sonrasında izlenecek yollar hususunda bilincin oluşması için “İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi” ile açıklandı.

İstanbul, deprem tehlikesi ve beraberinde getireceği riskler bakımından afete dönüşebilen doğa olaylarının yaşandığı bir noktada bulunuyor. Ayrıca, depremler ile harekete geçebilen veya deprem olmadan da kent için risk oluşturabilecek nitelikteki heyelanlar gibi kütle hareketleri de, kayıplara neden olabiliyor. İstanbul’un barındırdığı bu olumsuzluk, “İstanbul İli, Heyelan Bilgi Envanteri Projesi”nde de ortaya koyuldu.

BEYKOZ’DA 49 HEYELAN ETKİN

Çalışmada, İstanbul il alanının heyelanlı alan sayıları açısından sıralaması da oluşturuldu. Beykoz da 104 alan ile ilk üçte yer aldı. Bu heyelanlar, etkin heyelanlar açısından irdelendiğinde ise; Şile’de 74 alan, Silivri’de 61 alan ve Beykoz’da da 49 alanın bulunduğu gözlemlendi.