9 Ocak 2021 16:56

Beykoz Dereseki’nin planları askıya çıktı

Beykoz Dereseki 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı.

Beykoz Dereseki’nin planları askıya çıktı

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mah. 267 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıktı.

Beykoz İlçesi, Dereseki Mah. 267 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamının 12.10.2020 tarih ve 214750 sayılı Oluru ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 08.01.2021 – 08.02.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beykoz Belediye Başkanlığında eş zamanlı olarak 08.01.2021 tarihinde mesai saati başlangıcında askıya çıkarılmış olup, itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecek.