7 Ekim 2023 14:25

“Beykoz Belediyesi’nin parasını festivallerle bitirdiniz”

CHP İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısında gerçekleştirdiği bütçe konuşmasını ilçe yerel basını ile paylaştı. 

“Beykoz Belediyesi’nin parasını festivallerle bitirdiniz”

CHP İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısında gerçekleştirdiği bütçe konuşmasını ilçe yerel basını ile paylaştı.

Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, değerli Beykozlular öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugün bütçeyi yani gelecek yılda uygulanması muhtemel planlamayı konuşuyoruz. Tahmini tutarlarını, bütçeyi yapan idarenin önceliklerini konuşuyoruz.

Değerli Meclis Üyesi arkadaşıma sunumları için öncelikle teşekkür ediyorum. 3 milyar 980 milyon liralara ulaşan 2024 yılı bütçesini yaptınız. Diyorsunuz ki bizim gelir ve giderimiz eşit olacak ve yılı denk bütçe ile kapatacağız. Denk bütçe işi kocaman bir masaldır. Balondur. Hayaldir. Sayısal değerler ile oynayarak gerçekliği olmayan bütçeyi her yıl olduğu gibi bu yılda aynı şekilde yaptınız. Bu ilçeye ne kattınız da denk bütçe yapacağız diyorsunuz. Bugün burada siyasi anlayış olarak 20. bütçe sunumunu yaptınız bu salonda. 20 sunum 20 bütçe demek, 20 bütçe Beykozlu olarak kaybolan 20 yıl demek. Beykoz için kaybolan neredeyse çeyrek asır demek. Üstelik merkezi hükümeti yöneten anlayış aynı olmasına rağmen. Öyle yok biz 4,5 yıldır iktidardayız deyip kaçamazsınız tam 20 yıldır bu ilçeyi siz yönetiyorsunuz. Yolu asfaltı kaldırımı döşemeyi çayır çimen ekip biçmeyi falan saymıyorum bunlar başarının kıstasları değil zaten belediyenin olmazsa olmazı bunlar. Elbette bu 20 yılda yapılan güzel işlerde oldu ama bütün bu yapılanlar kaybolan zamanın ve harcanan milyarların karşılığı değil.

Sayın başkan ve değerli meclis üyeleri,

Bütçe görüşmelerinde teknik olarak müdürlük bütçeleri, ayrılan bütçe öncelikleri sadece elbette konuşulmaz. Gerekirse bu teknik tartışmayı da yapabiliriz o ayrı elbette. Örneğin gelirdeki artış tahmini veya giderlerdeki artış tahmin oranları ile merkezi iktidarın 1 yıl vadeli planlamasındaki öngörülerinin ne kadar dikkate alındığı tartışılabilir bütün bunlar teknik tartışmalardır. Bütçe görüşmelerinde sadece teknik konuşmalar olmaz bütçe görüşmeleri siyasi tartışma alanlarıdır. Yerel iktidara farklı bir bakış açısı ile doğru yolu bulması için eleştiriler ve öneriler yapılır.

Şunu elbette kabul ediyorum bu bütçe hazırlık süreci olarak diğer yıllara göre daha zor şartlarda hazırlandı. Bu yıl bütçeyi etkileyen çok sayıda etken var.

Bütçe yapıcıların en zorlandığı dönemleri yaşıyoruz. Ekonomi sürüklenip gidiyor. Nereye gittiğini bilende yok. Maliyetlerin nasıl nereye gideceği bilinmiyor. Ekonomi freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya gidiyor.

İdare planlamasını mevcut yıl kullanım kıstaslarına göre tahmini değerlerine göre hesapladı. Muhtemel planlama diyorum ya. Gerçekten maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz. 20 yıl ekonomiyi yöneten AK Parti’nin ülkeyi getirdiği ekonomideki başarısızlıkların sonucudur bu. Önümüzdeki 1 ayı planlayamıyoruz. Bunu şahıs olarak da yapamıyoruz ki kurum olarak yapılması mümkün değil. Bir gecede alınan kararlar bir gecede tekrar bozulabiliyor. AK Parti kurumların çivileri ile oynadı falan demiyorum söktü attı. Uygulanan para politikası veya maliye politikaları sadece bir tek kişinin iradesi ile belirleniyor maalesef. Bunun sancılarını yoksulluk olarak hep beraber ödüyoruz. Parası olan, para kazanıyor. Olmayan ise ay sonu maaşı bekleyen çalışan ve emekli ay sonu bütçesindeki deliğin büyümemesi için çaba sarf ediyor. Ama başaramıyor. Ekonomi yönetimindeki başarısızlık aslında tek başına oluşmuyor. Memlekette hukukta bırakmadınız hukuk olmayınca ekonomide de başarı beklemek imkânsız. Günü birlik politikalar ile durum götürülüyor.

Bu şartlarda bu gösterilen bütçe tutarlarının daha önümüzdeki yıl kaç defa değişeceğini bilemiyoruz artık. Belediyeler ek bütçeler yapıyor. Bunu sadece biz burada yapmıyoruz. Diğer ilçelerin hemen hemen tamamında ek bütçeler yapılıyor. Yapmak zorundalar. Kurum idare edilemez yoksa. Bu büyük büyük rakamlar ile bütçeler yapmak bir başarı değil ortada bir enflasyon canavarı var, döviz kuru var vs vs. Demir ve çimentonun fiyatının, enerjinin fiyatının veya asgari ücretin nerelerden nerelere geldiği ortada. Gelir sabitken giderlerin artışı ile bütçeyi tutturmak yapmak hesaplamak oldukça zor. Bütçedeki gelir dengesini sabitlemek için taşınmazları satıyorsunuz. Size bir önerimiz daha olmuştu ama yapmadınız parayı etkin ve verimli kullanmadınız. Ekonomideki bu belirsizlikle uygulanabilirliği çok zor bütçe verileri bunlar.

Bakın yoksulluk, Ekonomideki kriz, başarısızlık ve idarenin bütçe planlamasındaki zorluklar, ek bütçe yapma zorunluluğu falan vs. vs. bütün bunların tek bir sorumlusu var.

Bu başarısızlığın tek sorumlusu 20 yıldır ekonomiyi yönetenlerdir. Başarısızlığın sorumlusu sizin siyasi anlayışınız.

Bu ekonomik konjonktürde normal yapması gereken asli görevlerinin dışında bölge halkına destek olması noktasında belediye yönetimlerine daha büyük işler düşmektedir. Belediye kanununda düzenleme yapılmadan merkezi idareden gelmesi gereken kaynak yaratılmadan yerel yönetimlerden aslında merkezi yönetiminin yapması gereken görevi olan hususlar hakkında katkı sunması beklenmektedir. Sosyal yardım konularında destekler artırılmalıdır. Sosyal yardım bütçelerini artırın.

Yapılan yardımlar veya destekler diyelim çeşitlendirilerek artırılmalıdır. Yoksullaştık. Bütçe önceliklerinde bunlara daha fazla yer verilmesi gerekiyor. Beykozlunun yanında daha fazla durulması gerekiyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Adaleti bitirdiniz memlekette, ekonomiyi bitirdiniz. Beykoz’da da parayı festivaller ile bitirdiniz.
2022 yılında kültür ve sosyal işleri müdürlüğünün bütçesi 29 milyon 801 bin lira olmasına karşın 55 milyon 541 bin lira ve % 186 gibi bir oranla gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2023 yılında 70 milyon olarak bütçelenen müdürlük ek bütçe ve yedek ödenekten aktarılan tutarla yılın daha ilk 9 ayında yaklaşık 80 milyon lira gerçekleşme tutarına ulaşmıştır.

Park bahçe bakım işlerini veya şarkı türkü işlerini seviyorsunuz biliyorum. Vur patlasın çal oynasın ile iktidarda olduğunuz süreyi gerçekten tamamladınız. Artık yeter Beykozlunun yanında olun. Sosyal medyada başka bir dünyada yaşıyormuşuz gibi Beykozlu çok mutlu gibi algısı yapmayı bırakın. Beykozlu her şeyin farkında. Bu işler sosyal medyada algı yaparak olmuyor. Beykoz’un sorunları çözülemedi üstelik var olan sorunlara sorunlar eklendi. Bir tanesini söyleyeyim. Beykoz’da uyuşturucu sorunu var artık. Bu sorunu sadece kolluk güçlerinin çalışmalarıyla mı çözülecek. Mümkün mü bu elbette değil. 20 yıldır bu ilçede yerel yönetimdesiniz gençler için iş alanı yaratma veya başka faaliyetlere yönelmesi için daha fazla çalışma yapmalıydınız. Sadece izlediniz 2 veya 3 tane kapalı salonlarda sempozyum konferans yaptınız. Yaptığınız sadece bu. Bu sorun sadece kolluk güçleri ile çözülemez. Polis marifetiyle uyuşturucu sorununu çözemezsiniz.

Beykoz’da sizinle beraber artık hastane sorunu var, okul sorunu var. Başımıza daha ne getireceğiniz belli değil.

İstihdam yaratma ile çalışmalar yapılmalı fikirler projeler üretilmeliydi. En uzun sahil şeridine sahip ilçemizi Turizm merkezi yapamadınız. Ya siz tarih kokan Boğaz’ın en dar bölgesinde bulunan ve Rumeli Hisarı’nın tam karşısında yer alan yaklaşık 630 yıl önce yapılan Anadoluhisarı kalesine sahip çıkmadınız. Yıllardır mezbelelik halini izlediniz. Elinizi kıpırdatmadınız. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu göreve geldikten kısa bir sonra Beykoz’da tarihe sahip çıktı restore etti ve şimdi orada Beykozlu kültür ve sanat faaliyetlerini burada keyifle izliyor.

Beykoz’da kadına şiddet arttı. Bu dram ülke genelinde çözülemiyor merkezi iktidar olarak çözemediniz. Yerel idare olarak Kadın Yaşam Evleri kurabilirdiniz, kadınların ve yanındaki çocukların güçlendirilmesini, bir arada kalmalarının sağlanması ve evde yaşanan şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla hayata geçirilebilirdi ama bu aklınızın ucundan dahi geçmedi.

20 yılda bu ilçeye bir vizyon katabilirdiniz. Modern bir Beykoz ve Çekim merkezi olabilecek bir Beykoz yaratabilirdiniz. Öyle sadece festivaller ile falan değil yapılacak kalıcı yatırımlar ile bütün bunları yapabilirdiniz.

Üstelik 2B gelirleri ile kasası dolu bir belediyeyi aldınız. Burada şimdi büyük büyük rakamlar ile planlamalarınızı anlatıyorsunuz ama hiç biri inandırıcı gelmiyor. Çünkü biz sizin geçmişinizi, icraatlarınızı çok iyi biliyoruz. 20 yılda bu ilçeyi nasıl yönetemediğinizi çok iyi biliyoruz. Yaptıklarınız orta yerlerde duruyor.

Değerli meclis üyeleri, mali açıdan zor durumda olan bir idare bırakacaksınız, Atık yönetimi ve kent içi temizlik faaliyeti kapsamında yani çöplerimizin toplandığı araçların kirası olarak idarenin yapmış olduğu son sözleşme tutarı 1 yıl 2 ay için ödenecek olan 254 milyon +artı KDV yani yaklaşık 300 milyon liradır. Bu tutar sadece araç kiralama için yapılan sözleşme tutarıdır. Maliyetler falan nedeniyle İş artışı falan onu da bilmiyorum şimdilik. Elbette ilave olarak bu tutara iş artışı da eklenecektir.

Tekrar ediyorum. Çöplerin toplanması için yapılan sözleşme tutarı yaklaşık 300 milyon liradır.

Öz gelirleri ile çöp arabalarının dahi kirasını dahi karşılayamayan bir belediye idaresi var. Arabalarının kirasını dahi ödeyemeyen bir belediye var diyorum siz durup durup biz lokanta açtık, kahveci açtık falan diyorsunuz.

Gelirin artması elbette ki ilçenin gelişmişliği ile orantılı. Ama bu konuda bahane üretecek söyleyecek bir hakkınız yok. Çünkü merkezde İBB’de ve burada 20 yılı aşkın iktidardaydınız. Elinizi tutan yoktu. Bir gecede plan devirlerini kurumlardan alıp başka yerlere devrettiniz. Her şeyi yaptınız. Ama Beykoz’un bu çaresizliğine çözüm üretemediniz. Her seçim döneminde umut dağıttınız hep aynı sonuç kaybolan yıllar oldu.

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bütçe planlamasında dikkat çekici bazı verileri kısaca paylaşmak istiyorum.

Temsil ve tanıtma gideri için bütçelenen tutar yaklaşık 99 milyon lira olmasına karşın, hane halkına yapılan transfer ve gıda giyim eşya temizlik malzemesi ve et yardımı olarak bütçelenen tutar toplam olarak sadece 71 milyon liradır.

Yatırım gideri için bütçelenen tutar 730 milyon lira bu bütçenin sadece %18’i.Sermaye giderleri yani yatırım giderleri kalıcı yatırımları gösterir. İdare 2024 yılında bütçenin sadece %18 ‘lik kısmını yatırıma ayırmış.

Belediye hizmetleri için araç kiralanması için yaklaşık 297 milyon lira ayıran idare ilçe genelinde yol bakım ve onarımların yapılması için yaklaşık 123 milyon bütçelemiş.

Park yeşil alan çalışması olarak yaklaşık 167 milyon olarak bütçelenen park ve bahçeler müdürlüğünün bütçesi toplamda 224 milyon lira.

Riva deresinin ıslah edilmesi yönelik olarak DSİ nezdinde girişimlerde bulunulması için bütçe ayırdığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Dere ıslahında DSİ’nin görevi olduğunu hatırlamışsınız.

Hazırlanan bütçede genel fotoğrafa baktığımızda genel yönetim giderleri toplamı olarak ayrılan bütçe tutarı 2 milyardır yaklaşık Buda bütçenin %52‘sidir.

Bütün bu özetle sıraladığım tutarlar tahmini değerlerdir. Fakat idarenin bakış açısını göstermesi açısından öncelik sıralarını göstermesi açısından ipucu vermektedir. İdarenin önceliği temsil ve tanıtmadır. İdarenin önceliği park bahçelerdir. Şaşırtmadınız. Bütçe mantığını yıllarca bu şekilde yaptınız. Ayrıca şunu şimdiden söyleyeyim bu bütçedeki vergi gelirlerinin bu şartlarda, bu konjonktürde gerçekleşme olasılığı çok düşük hatta imkânsız görünüyor. Dolayısı ile idarenin mali yönetimini çok zor günler bekliyor. Taşınmaz satışları veya borçlanma tutarımız artmaya devam edecektir. Size bugünleri yıllarca anlattık yapmayın etmeyin parayı savruk harcamayın, parayı çar çur etmeyin dedik dinlemediniz inat ettiniz ve parayı bitirdiniz. Yaptığınız hizmet alımlarında etkin ve verimlik kıstaslarına uyun dedik yapmadınız.

Şimdi ise yerelde uyguladığınız politikalar ile durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz olmaz bu iş bu şekilde olmaz.

Sayın başkan ve değerli meclis üyeleri, idarenin yerel kalkınmasındaki başarısı için yerel kalkınma stratejilerinin sadece ekonomi odaklı değil, sosyal sermaye ve çevre temelli olarak belirlenmesiyle daha sürdürülebilir ve güçlü hale gelerek artacaktır. İnsan odaklı yerel ekonomik kalkınmanın unsurları istihdam, yoksullukla mücadele, yeni iş alanları yaratma, girişimciliği özendirme ve yerel ekonomiyi canlandırma temelleri üzerinde olmalıdır.

Beykozumuz için yapılan bu bütçeyi yapan siyasi anlayış ile Beykoz’un, sorunlarının çözülememesi bir yana ötelendiğini görüyoruz. Gerçekçi olmayan, halka hizmet götürmekten uzak, geçmiş bütçe hatalarından ders almamış, halkın sorunlarının çözümü olmaktan uzak, hayali olan bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğiz.

Konuşmamı sonlandırmadan önce, idarenin yönetim politikasını ilçeye bakış açısını gösteren bütçeyi hazırlamak emek gerektiren bir süreçtir. Üstelik bu ekonomik konjonktürde bu daha da zordur. Bütçenin hazırlama sürecinde emek veren değerli belediye bürokratlarına kısaca emek veren herkese öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum.