• Mücahit Ak – Yiyin beyler yiyin!

 • 12 Nisan 2019 14:45

  Beykoz Belediye Meclisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı

  Meclis yeni dönemin ilk toplantısını görevi yeni devralan Murat Aydın başkanlığında yaptı.

  Beykoz’da yerel seçimlerin ardından ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. 31 meclis üyesinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda gizli oylama ile yeni görev dağılımı gerçekleşti.

  Yeni oluşturulan başkan vekillikleri, katip üyeler, komisyon ve encümen üyeleri ise şu şekilde;

  Başkanlık Divanı Katip Üye

  Serkan Şahin
  Sema Asuman Meydan
  Fatih Çelik
  Gülsüm Yılmaz

  Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili

  Gaye Zayıf

  Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili

  İbrahim Özdemir

  Belediye Encümeni

  Furkan Çeliker
  Kadir Çakıroğlu
  Mehmet Temel

  Hukuk Komisyonu

  Ahmet Deliak
  Gül Biçer
  Serkan Şahin
  Cemal Sataloğlu
  Aydın Habil

  İmar Komisyonu

  Sadullah Kabahasanoğlu
  Şefik Yavuzyılmaz
  Bülent Gökdağ
  Cemal Yavuz
  Fatih Çelik

  Plan ve Bütçe Komisyonu 
  Mehmet Akif Soysal
  Temel Karadeniz
  Kadir Çakıroğlu
  Cemal Sataloğlu
  Mehmet Temel

  Tarife Komisyonu 
  Engin Yıldız
  Yılmaz Güzeci
  Hüseyin Kuruderi
  Temel Karadeniz
  Bahar Doğru

  Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

  Furkan Çeliker
  İdris Kurt
  Fatih Çelik
  Gülay Demirel
  Recai Çelik

  Çevre ve Şehircilik Komisyonu

  Nazım Keskin
  Hüseyin Kuruderi
  Sema Asuman Meydan
  Şefik Yavuzyılmaz
  Cemal Yavuz

  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonu

  Gaye Zayıf
  Serkan Şahin
  Suha Pekkip
  Gülsüm Yılmaz

  Kültür ve Turizm Komisyonu

  İdris kurt
  Nazım keskin
  Manolya Demirören tekin
  Suat Yıldız
  Recai Çelik

  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu

  Manolya Demir
  Furkan Çeliker
  Yılmaz Güzeci
  Bahar Doğru
  Suat Yıldız

  Sağlık Komisyonu

  İbrahim Özdemir
  Gaye Zayıf
  Mehmet Temel
  Gülay Demirel
  Gülsüm Yılmaz

  Engelsiz Hayat Komisyonu

  Gaye Zayıf
  Sadullah Karahasanoğlu
  Ahmet Deliak
  Recep Suha Pekkip
  Bahar Doğru

  Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

  Furkan Çeliker
  Fatih Çelik
  Sema Asuman Meydan
  Aydın Habil
  Gülsüm Yılmaz

  Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi

  İbrahim Özdemir
  Nazım Keskin
  Engin Yıldız
  Recai Çelik
  Bahar Doğru

  Marmara Belediyeler Birliği Meclisi

  Manolya Demirören Tekin

  Askerlik Meclisi

  Ahmet Deliak

  İstanbul Boğaziçi Belediyeler Birliği

  Engin Yıldız
  Sema Asuman Meydan

  Tarihi Kentler Birliği Meclisi

  Nazım Keskin

  Türk Dünyası Belediyeler Birliği

  Adem Sefer