12 Kasım 2022 18:36

Av. Hafize Özdilek: Eğitim ailede başlar!

Av. Hafize Özdilek: Eğitim ailede başlar!

Av. Hafize Özdilek: Eğitim ailede başlar!

Eğitim kavramına birden fazla anlam yüklenerek değişik tanımlamalar yapılıyor. Eğitim tanımını yapan bireylerin görüşlerini etkileyen unsurlar; farklı toplumsal, ekonomik, siyasal, hukuki, psikolojik ve felsefi temellerin olmasıdır.

Her toplumun kendine ait değer yargıları, yaşam standartları, kültür ve inanç sistemleri bulunur. Bu farklılıklar eğitim kavramını zenginleştirir. Topluma ait değerlerin kazanılmasında etkili olan süreçlere dahil olabilmek, bunlara yönelik yetenek ve becerilerin bireysel olarak geliştirilmesini gerektirir.

Planlı etkinliklerden oluşan bu sürecin bireysel kazanımlarla desteklenmesi, eğitim sürecini oluşturur. Bu süreç hayatımızın ilk anından başlayıp ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir süreçtir.

Herhangi bir konuyu önyargılı olmadan tüm yönleriyle düşünebilmek için o konuda eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bu durum aslında bireyin istenilen hedefe ulaştırılıp yönlendirilmesinden daha fazlasını kapsıyor.

Peki biz eğitimle ne zaman tanışıyoruz?

Çocuğun temel eğitim kurumu ailedir. Yeni anlayışa göre çocuğun eğitimi ana rahminde başlar, doğumdan sonra devam eder. Kişiliği, altı yaşına kadar, aileden aldığı eğitimin kalitesine ve şekline uygun olarak yüzde seksene yakın tamamlanmış olur.

Bir çocuk okula başladığında güvenli veya güvensiz, bağımlı veya bağımsız, sorumlu veya sorumsuz bir kişilik kazanmış olacaktır. Ailede eksik kalan ve yanlış verilen eğitimin okulda düzeltilmesi çok zordur. Onun için diyoruz ki: Eğitim ailede başlar.