9 Ağustos 2017 12:42

AK BEYKOZ’DA KİMLER İLÇE YÖNETİCİSİ OLAMAYACAK?

AK Parti’de 19 Ağustos-12 Kasım’da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak. “Metal yorgunluğu” ve “profesyonel deformasyon”dan kurtulmak için bir takım önlemler alan AK Parti Genel Merkezi, kongrelere yönelik bir takım önlemler aldı.

AK Parti’de 19 Ağustos-12 Kasım’da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak. “Metal yorgunluğu” ve “profesyonel deformasyon”dan kurtulmak için bir takım önlemler alan AK Parti Genel Merkezi, kongrelere yönelik bir takım önlemler aldı. 

AK Parti Beykoz’da Kimler İlçe Yöneticisi Olamayacak?

AK Parti teşkilat başkanlığı, hazırladığı kongre rehberini tüm teşkilatlara gönderdi.

Adaylarla ilgili kriterler:

Madde 1- İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışmayan adaylar arasında seçim yapılacak.

Madde 2- Aynı şekilde özel veya tüzel ticari kişilikler aracılığıyla kamu ile iş, ihale, taşeron ilişkisinde bulunanlar yönetimlerde görev almayacak.

Madde 3- Delegelerin dağılımı ilçenin demografik, bölgesel ve coğrafi yapısına uygun olacak. Delegelerin ilçe başkanı ve yönetimleriyle akrabalık, yandaşlık ve hemşerilik gibi mensubiyeti ön plana çıkmayacak.

Halkın en çok tepkisini çeken ve raporlarda AK Parti’nin kan kaybettiğini gösteren bu tarz ilişkileri özel birbirim inceleyecek. İhaleleri kimlerin aldığı, alınan ihalelerin arkasında kimlerin olduğu, naylon fatura kesimleri, gölge kişilerin ihale alması, ihale alınan yerlerde ki kiralamaların ne şekilde yapıldığı, kimlerin ücretsiz kiralayıp ücretli kiralamış gibi aldatmacalara girdiği, kimlerin adrese teslim ihale aldığı gibi bir çok konuya dikkat edecek olan özel birim, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Belediyeler ve İlçe Teşkilatlarında ki değişiklikleri adeta ”varoluş savaşı” olarak gören AK Parti, vatandaşın içine sinmeyecek davranışları içinde barındırmayacak. 

Bu kriterlere uyulacak !

Ak Parti’nin yeni il ve ilçe başkanları ile teşkilat yönetim kurulu üyelerinin
belirlenmesinde şu kriterlere uyulacak:

AKRABALIK KRİTERİ

Partili milletvekilinin, belediye başkanının, il ve ilçe belde başkanlarının eşi ile ikinci
dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili milletvekilinin
seçim çevresindeki teşkilat kademelerinde eş zamanlı olarak kademe başkanı
olamayacak. İkinci dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlığı bulunan üyeler ve eşleri,
aynı anda aynı yönetim kurullarında görev alamayacak.  

KADIN VE GENÇ KOTASI

İlçe-il yönetimi yüzde 30 kadın, yüzde 30 da 35 yaşın altındaki genç üyelerden
seçilecek.

MUHTARLAR ALINMAYACAK

Muhtarlardan, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinden parti organlarına
üye alınmayacak.

EĞİTİM ŞART

Yönetim kurulunun en az yüzde 30’u yüksekokul mezunu olacak.

KAMU İLE İŞİ OLANLAR

Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayan kişilerden,
kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs,
teşekkül ve iştiraklerde çalışanlar, bu görev ve hizmetlerinden ayrılmadıkça
teşkilat kademe başkanı olamayacaklar.

İHALE KRİTERİ

Özel veya tüzel kişilikler aracılığıyla; kamu ile iş, ihale, taşeron ilişkisinde
bulunanlar da görev alamayacak.