9 Ekim 2020 20:40

”2021 bütçesiyle bankada ki parayı bitirmeye çalışıyorsunuz”

Beykoz Belediyesi bütçe görüşmeleri kapsamında bir araya geldi. CHP’li Cemal Sataloğlu Beykoz’un gariban kesimi üzerinden belediyeye yüklendi.

”2021 bütçesiyle bankada ki parayı bitirmeye çalışıyorsunuz”

Beykoz Belediye Meclisi’nde bütçe konusunda söz hakkı alan CHP İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, ‘’Belediye meclisi, Belediye başkanının altında emrinde bir yönetim organı değildir. Belediyenin organları, belediye başkanı, belediye encümeni ve belediye meclisidir. Belediye meclisini belediye başkanının altında bir birim olarak gösterilmesi yanlıştır’’ dedi.

5393 sayılı belediye kanununun 17. maddesinde belediye meclisinin tanıtımının yapıldığını belirten Sataloğlu, bütçeye yönelik eleştirilerde bulundu. Sataloğlu, ‘’Bütçe pusuladır. Bütçe bir meclis kararıdır. Bütçe mali plandır. Tahmindir. Yol göstericidir. Bütçe iktidarın vizyonunu gösterir. Bütçe, yerelde bütçe yapıcıların ilçe sorunlarına hakimiyetini gösterir’’ dedi.

”Bütçenin iki yönlü ele alınması gerekir”

Belediye bütçesinin; bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren hukuki metinler olduğunu belirten Sataloğlu, ‘’Bütçeler birisi harcamaların nereye yapıldığını gösteren gider bütçesi, diğeri ise bu giderlerin kaynağını gösteren gelir bütçesi olmak üzere iki taraflıdır. Yerel düzeyde bütçe izlemeden bahsederken bütçenin bu iki yönünün de ele alınması gerekir. Çünkü kaynakların nasıl kullanıldığı kadar, gelirlerin hangi kaynaklardan toplandığı ve etkin toplanıp toplanmadığı da önemlidir. Gelirler bütçesi hazırlanır, sonra bütçeye konan tahmini gelirlerle bir yıl içinde ne kadar iş ve hizmet yapılabilecekse ona göre gider bütçesi hazırlanır. Bütçeler, yerel yönetim birimlerine tahsis edilen maddi ve mali kaynakların nerelere ve hangi önceliklere göre tahsis edildiğini göstermeleri bakımından önemlidir’’ dedi.

”Kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir”

Bütçenin amacına uygun olarak uygulanmasından en başta belediye başkanının sorumluluğunda olduğunu belirten Sataloğlu, ‘’Yerel yönetimler için verimlilik, az kaynakla doğru ihtiyaçların karşılamasıdır. Gelir ve giderlerin arasında dengenin sağlanmasında kamu gelirlerinin artırılmasının çok kolay olmadığı, yani belediye meclislerinin kendi kanunlarını çıkartarak gelirlerini artırabilme gibi durumları olmadığı dikkate alındığında kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğu görülmektedir. Fayda-maliyet ve verimlilik gibi çeşitli analiz teknikleri kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde başvurulan yöntemlerdendir. Belediyeler içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde makro sorunlara mikro ölçekte çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. İşsizlik, gelir dağılımı gibi makroekonomik sorunlara, kendi ölçeklerinde karşılık vermeye çalışmaktadırlar. Sadece birkaç örneğini verdiğim bu nedenlerden dolayı kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir’’ dedi.

Cemal Sataloğlu’nun açıklaması

‘’Bütçelerde gelirlerin giderleri karşılayamaması halinde oluşan aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılması ya da yeni gelir kaynakları bulunması suretiyle giderilmeye çalışılır.
Beykoz belediye yönetimi bu yönetim tarzı ile devam ettiğinde görülen o ki bütçe denkliğini oluşturmak için teknik tabir ile söyleyeyim finansman ekonomik sınıflandırma tabloları hazırlamaya başlayacaksınız. Yani borçlanma ile bütçe denkliğini sağlayacaksınız.

‘’Beykoz Belediyesi 2021 bütçesi 698 milyon 500 bin liradır. Artışın nedeni 2 müdürlükten kaynaklı. Fen işleri müdürlüğü bir önceki yıla göre artış tutarı 43 milyon 764 bin lira. Park ve bahçeler müdürlüğünün bir önceki yıla göre bütçe artış tutarı 30milyon 364 bin liradır. Bunların ayrıntısına birazdan değineceğim. Bütçede dikkat çeken başka bir bölüm daha var. Bununla ilgili kısa teknik bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu yıl belediye bütçesinden yedek ödenek olarak ayrılan tutar 49 milyon 478 bin lira. Bu kanunen ayrılması gereken bir tutardır. Hayali olarak yapılan bu bütçede yedek ödenekte elbette ki bir artış olacaktır. Bu başarı değildir. Kanunen bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla en az %5 bütçeye yedek ödenek konulur. Bu bir zorunluluktur.
Park ve bahçeler müdürlüğü bütçesinde,
-Park REKREASYON ve dinlenme alanlarının yapımı için 20 milyon,
– Park ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmaları için ise 37milyon 202 bin lira,
-Park alanlarının tamir ve bakımı için 2021 yılında bütçelenen tutar aylık yaklaşık 3 milyon 100 bin liradır.

Fen işleri müdürlüğünde ise 2021 yılı için şu veri dikkat çekici,
-İlgili kamu kurumları iş birliği ile kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve nikah salonu, kütüphane, kültür merkezi ve akdem binalarının ve kent meydanının yapılması için bütçelenen tutar 28 milyon 500 bin liradır.
-İlçe genelinde yol bakımlarının yapılması 52 milyon lira,
-Belediye hizmetleri araç kiralanması 41 milyon 910 bin lira,
-Kültür ve sosyal işleri müdürlüğünün bütçesi 29 milyon 500 bin liraya ulaşmıştır.
-2021 yılında geziler, eğitim hizmetleri ve tanıtma faaliyetlerine ayrılan bütçe 18 milyon 700 bin liradır.
-Temsil ve tanıtma gideri olarak bütçelenen tutar ise 21 milyon 327 bin liradır.
-Aylık ortalama 1 milyon 777 bin lira temsil ve tanıtma gideri var.Deprem konusu çok önemli.
İstanbul’un bir gerçeğidir deprem.
İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile iş birliği ile yapılmış olan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesinden faydalanılarak üretilen bu kitapçıklarda, olası bir depremde ilçe bazında bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirilmiştir.

Beykoz kitapçığındaki şu bölüm dikkat çekici 7.5 senaryo depremi sonrasında 5.937 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 17.811 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir denilmektedir.
Pazartesi yapılan meclis toplantısında bu konunun önemi Ak partili bir konuşmacı arkadaşımız tarafından kürsüden bir kez daha dile getirilmişti.
Peki sizlere soruyorum.
Belediye yönetiminin olası bir deprem ile ilgili hazırlığı var mıdır?
Deprem konusunda bütçelediğiniz tutar nedir açıklayın?
Bütçe yapmak ciddi ve uzmanlık gerektiren bir konudur.
Öyle yok biz yedek ödenekte bekletiriz oradan fasıllar arası geçiş yaparız.
Bir şirketin bütçesini yapmıyorsunuz siz 698 milyonluk belediyeye ait bir bütçe yapıyorsunuz hatırlatırım. Hayatın gerçeklerini dikkate alın.
Bu verileri daha da uzatabilirim.

Ama önemli bir konumuz var..
Buna ayrı bir parantez açmak istiyorum,
Beytaş konusu konuşulmayan bütçe görüşmesi olmaz.
Kürsülerden defalarca bu konuya değinip, hakaret etmeden eleştirilerimizi yaptık.
Sayın başkan eski adıyla Beytaş restoran konusunda Beykozlulara bir müjde verdi.
Ne dedi,
Yemekten sonra çay bedava.
Bakınız beytaş aş’ye aktarılan tutarları söylüyorum,
2009 yılında 5 milyon,
2016 yılında 18 milyon,
2019 yılında ise 9 milyon 600 bin lira aktardınız.
Toplamda son 11 yılda belediyeden aktarılan tutar yaklaşık 33 milyon liradır..
Biz harcanan milyonlar nereye gitti onu soruyoruz.
11 yılın sonunda bir restoran çıktı.
Beykozlu bedava çayın peşinde değil. Beykozlu harcanan milyonlar kimlere gitti onun peşinde.
Kendi parasının peşinde.
Üzerimizde yetim hakkı olan kamu malı konusunda, kendi malından daha fazla korumayı öğreten bir geleneğimiz var.
Ne yaparsak yapalım önce vicdanımıza hesap verecek şekilde yapmayı kendimize ilke edinmeliyiz.
Attığımız her adımda kamu adına yetki kullandığımızı bilerek bu alanda ortak akıldan faydalanarak iş yapmalıyız.
Beytaş Aş ve Beyyap Aş konusunda şeffaf ve hesap verebilir olmaya davet ediyorum sizi.
Şeffaf olmak ve hesap verebilir olmak bu kadar zor mu?

Değerli belediye meclis üyeleri,
Beykoz Belediye yönetimi 2021 yılı bütçesinde göstermiştir ki.
Beykoz için 2021 yılı,
-Park ve bahçelerin bakım onarım,
-Kamu binalarının her yıl olduğu gibi tadilatı, ama tadilat yapılacak binalarında depreme dayanıklılığının kontrollerini de yapınız.
-Her yıl olduğu gibi asfalt yaması yapılarak,
-Temizlik işleri müdürlüğümüzün atık toplama faaliyeti ile
Bir de unutmak olmaz festivaller ile geçecek.
2019 yılında 544 milyon,
2020 yılında 696 milyon ile bütçe yaptınız.
2021 yılında ise 698 milyon 500 bin olarak bütçeyi yapıyorsunuz.
Yüksek bütçeler yapmak başarı değildir.
Şişirilmiş bütçeler yapmak hiç başarı değildir.
Bütçe rakamlarının yüksekliğine rağmen Beykoz’da bir şeylerin değişmediğini ve iktidarın başarısız olduğunu görüyoruz
Değişen ne var..
Yıllardır yüksek bütçeler öngörüyorsunuz fakat Beykoz’un sorunlarını çözmede ve kalıcı eserler bırakmada başarısız kaldınız. Görsel şovlarda başarılısınız fakat sorunları çözmede, başarılı olamadınız.

2021 yılı bütçesi ile başarılı olacağınız sadece bir konu var.
Bankadaki mevduatı azaltacaksınız.
2018 yılında bankadaki para 414 milyon lira idi. 2019 yılının sonunda ise yaklaşık 83 milyon azalarak 330 milyona indi. 2021 yılı bütçesi ile bankadaki parayı bitirmeyi amaçlıyorsunuz.
2018 yılında kesinleşen gider ve gelir farkı -28 milyon lira,
2019 yılında kesinleşen gider ve gelir farkı ise -60 milyon lira olmuştur. Gelirden daha fazla gider gerçekleşmiştir. Aradaki fark bankadaki para ile karşılanmıştır. Tablonun size göre sağ alt köşesindeki grafikte kesinleşen verilere baktığımızda bu açıkça görülüyor.
Yeni yönetim göreve geldikten sonra bütçe gider ve gelir rakamları arasındaki fark açılmaya başlamıştır.
2021 yılı bütçesinde gelir cetvelindeki kalemler şişirilmiştir. Gerçekçilikten uzaktır.
Yeni yeni gönderilmeye başlanan ecri misil yazıları ile bu artış tutarlarını izah edemezsiniz. Gelir cetvelini şişirerek gider tutarlarını yüksek hesapladınız. Gelir tutmayınca bankadaki mevduat ile gideri karşılayacaksınız.
Bu bütçe hayali bir bütçedir.
Bu bütçe kanunen yapılması gereken bir prosedürü gerçekleştirmek için acele hazırlanan ve yıl içinde ise FASILLARA geçişler ile düzeltilmesi planlanan bir çalışma olmuştur.

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri,
Konuşmamı sonuçlandırmadan önce bu bütçenin hazırlanması sürecinde yoğun mesailerini harcayan başta mali hizmetler müdürlüğü yetkilileri olmak üzere birim müdürlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Sorunları gün geçtikçe artan Beykozumuz için, hayali olarak yapılan bu bütçeyi yapan siyasi anlayış ile Beykoz’un, sorunlarının çözülememesi bir yana ötelendiğini görüyoruz.
Gerçekçi olmayan, halka hizmet götürmekten uzak, geçmiş bütçe hatalarından ders almamış, halkın sorunlarının çözümü olmaktan uzak, hayali olan bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğiz.